Обработка срещу бяла американска пеперуда

През вчерашния ден в гр. Видин е извършена мащабна химична обработка срещу първо поколение на бялата американска пеперуда, която нанася поражения на дървесната растителност. Обработени са засегнатите в най-голяма степен дървета, намиращи се в общински зелени площи, междублокови пространства, покрай уличните платна. 

Целта е намаляване популацията на първото поколение на вредителя. Това е предпоставка за ограничаване разпространението и при второто, което се очаква към края на месец юли, началото на август. Тогава ще бъде направена и повторна обработка. 

Дейностите се извършват от фирмата изпълнител „Д.Д.Д-1“ ООД. 

Pin It on Pinterest