Обявление във връзка с Наредбата за финансово подпомагане на местната култура в община Хасково

Във връзка с обявеното извънредно положение, съгласно Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание, препоръките на Националния оперативен щаб и заповед  РД-01-124/13.03.2020г. на министъра на здравеопазването с оглед спазване на разпоредбите за предотвратяване събирането на групи хора, подаването на искания за получаване на финансово подпомагане по Наредбата за финансово подпомагане на местната култура в община Хасково се отлага за неопределено време.

Pin It on Pinterest