Обявиха свободните работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 9 август 2021 г.Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/1 учител, теоретично обучение, висше образование/ Транспортна техника и технологии1 старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, висше образование/ Български език и литература и френски език2 ресурсни учители, висше образование/ Специална педагогика1 сервитьор, средно образование1 санитар, основно/ средно образование1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, висше образование/ Математика и информатика1 пласьори, стоки, средно образование2 учители в група за целодневна организация на учебния ден в Ⅰ-Ⅳ клас, висше бакалавър/ магистър “ начален учител“1 шофьор, куриер,средно образование, кат. В, компютърна грамотност1 куриер, служба/ офис, средно образование, кат. В, компютърна грамотност1 продавач-консултант, средно образование1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше образование/ Комуникационна и компютърна техника1 учител, практическо обучение, висше образование/ Икономика на туризма, Мениджмънт на туризма2 главни счетоводители, висше/ Икономическо образование1 обслужващ, магазин, средно образование1 производител, млечни продукти, средно образование1 шофьор, товарен автомобил, средно образование, кат. „СЕ“,“1 оператор в командна зала, средно образование, компютърни умения1 учител, природо-математически учебни предмети в обслужващи звена в системата на народнатапросвета, висше образование, Химия и Биология2 бояджии, промишлени изделия , средно образование2 шмиргелисти, средно образование6 заварчика, средно образование2 шлосери-монтьори, средно образование1 машинен оператор, металорежещи машини, средно образование1 електромеханик, средно образование1 началник, цех, средно образование2 склададжии, средно образование, свидетелство за мотокар и електрокар8 шивачи, средно образование1 машинен оператор, производство на картонени изделия, средно образование1 учител, общообразователен учебен предмет – истории и цивилизации, висше образование1 продавач-консултант, средно образование1 администратор, хотел, средно образование1 склададжия, средно образование1 логопед, висше образование, специалност „Логопедия“1 чистач/ хигиенист, основно/ средно образование1 общ работник, основно/ средно образование1 фрезист, средно образование1 камериер/камериерка, хотел, средно образование1 майстор на тестени изделия, средно образование1 водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), средно образование1 заварчик, средно образование6 шлосери, средно образование2 шивачи, средно образование1 опаковач,средно образование1 шмиргелист, средно образование1 електромонтьор, средно образование1 счетоводител, висше образование/ Икономика1 майстор, производство на тестени изделия, средно образование1 шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, средно образование, кат. „В“, „С““СЕ“,“DЕ“1 агроном, висше образование21 лекари, висше образование, Медицина2 рентгенови лаборанти, висше образование, Медицинска диагностика и лечебни технологии2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии14 медицински сестри, висше образование здравни грижи*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост“/“МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ“/ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ – в две направления:- За обучение по време на работа1 шофьор, лекотоварен автомобил – средно образование, кат. „В“1 рецепционист в хотел, средно образование, владеене на чужд езикРаботни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 „Заетост за теб“,на ОП „Развитие на човешките ресурси2 резачи, метал1куриер, кат. В1 работник, кухня, средно образование1 технически сътрудник, умения за работа в екип3 продавач – консултанти, средно образование1 чистач/ хигиенисти1 барман, средно образование4 сервитьори, средно образование, комуникативност2 общи работници, промишлеността, основно/ средно образование7 общи работници, умения за работа в екипБюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/2 пакетировачи, средно образование1 машинен оператор пакетиращи машини, средно образование1 оперативен счетоводител, висше образование, 2 години професионален опит1 учител ДГ, висше образование, специалност „Предучилищна педагогика“2 акушерки, висше образование, специалност „Медицина“1 машинист на автогрейдер, средно образование, свидетелство за правоспособност за управление на ПСМ/грейдер, багер, булдозер/, 1 година професионален опит1 шофьор, основно образование, кат. „С“1 техник, технолог месо и месни продукти, висше образование, технология на храните1 счетоводител висше образование, счетоводство и контрол3 шофьори тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. „СЕ“, 1 година професионален опит1 машинисти на булдозер, основно, правоспособност за управление, 1 година професионален опит5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност „Медицина“7 медицински сестри, висше образование4 общи работници, без образование**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост“/“МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ“/ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ – в направления:- За обучение по време на работа2 работници поддръжка**Работни места, разкрити по ПроектBG05М9ОР001-1.106-0001″Заетост за теб“ на ОП“Развитиена човешките ресурси“1 общ работник в сервиз за смяна на гуми, основно образование1 готвач, 1 година професионален опит1 готвач в пицария, основно образование, 1 година професионален опитБюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/1 барман, средно образование;3 работници, сглобяване на пластмасови изделия, средно образование;5 работници, сортировачи, няма изискване за заемане, трисменен режим на работа;2 работници, спомагателни шивашки дейности – няма изискване за заемане;4 машинни оператори, шиене – предишен проф. опит;2 оператори, производствена линия – основно образование, двусменен режим на работа;1 медицинска сестра, висше образование, специалност „Медицинска сестра“;6 лекари ЦСМП, висше образование, специалност „Медицина“ .*** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не еуточнено, че договорът е безсрочен.

Pin It on Pinterest