Обявиха свободните работни места в област Силистра

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/1 шофьор, лекотоварен автомобил, средно образование2 пакетировачи, основно образование3 касиери, средно образование2 работници зареждане на рафтове, средно образование3 обслужващи бензиностанция/ газостанция1 барман, средно образование1 касиер, средно образование5 военнослужещи, войници6 работници, строителство, средно образование1 работници, кухня, средно образование1 продавач-консултант, средно образование1 технолог, моделиране и конструиране на облекло, средно образование / Производствени технологии -текстил, облекло7 шивачи, средно образование / Производствени технологии -текстил, облекло2 готвачи, средно образование2 сервитьори, средно образование2 пекари, средно образование30 лекари, висше образование, Медицина1 фармацевт магистър,висше образование, Фармация2 рентгенови лаборанти, висше образование, Медицинска диагностика и лечебни технологии2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии19 медицински сестри, висше образование здравни грижи* Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост“ /“МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ“/ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ – в направление:- За обучение по време на работа1 продавач-павилион, средно образование2 продавач-консултант, средно образование- За стажуване1 продавач-консултант, средно образование**Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 „Заетост за теб“, на ОП „Развитие на човешките ресурси“:2 сервизни техници, средно техническо образование1 чистач, производствени помещения, основно/ средно образование3 чистач, основно/ средно образование, непълно работно време – 4ч.2 електротехници, поддръжка на сгради, ПК „Електротехник“ или „Електромонтьор“7 общи работници, средно образование3 сервитьор, средно образование3 оператори, център за обаждания, средно образование1 бармани, основно/средно образование3 помощник кухня, средно образование3 организатори производство, средно образование1 електромеханик, средно образование, владеене на английски или немски език;7 общи работници, промишлеността, основно/ средно образование4 продавач – консултант, средно образование2 готвачи, основно образование2 касиери, средно, комуникативност1 камериерка в хотел, средно образование, комуникативност1 дърводелец, мебелист, средно образование1 работник поддръжка, отговорност, работа в екипБюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/6 шофьори тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. „СЕ“, 1 година професионален опит2 машинисти на булдозер, основно, правоспособност за управление, 1 година професионален опит4 шивачки, основно образование1 общ работник, основно образование1 продавач – консултант, средно образование5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност „Медицина“7 медицински сестри, висше образование1 акушерка, висше образованиеБюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/1 медицинска сестра – висше образование, специалност „Медицинска сестра“2 сезонен работник, горско стопанство – обект на работа с. Цар Самуил2 оператор, производствена линия – средно образование;6 лекар ЦСМП – висше образование, специалност „Медицина“;***за всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не еуточнено, че договорът е безсрочен.

Pin It on Pinterest