Региона

Обявиха свободните работни места в област Силистра

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

продавач,разносна търговия, Средно образование;

1 сътрудник по управление на европейски проекти и програми, Висше образование;

1 биьнес консултант, Висше образование;

1 водач мотокар, Средно образование;

1 ръководител обособено производство,Средно/ Висше образование

2 работник,производство на млечни продукти,Средно образование;

1 машинен оператор,млечни продукти,Средно образование;

1 технически сътруднк,Средно образование;

1 огняр,Средно образование;

1 машинен оператор,Средно образование;

1 контрольор,качество,Средно образование;

1електромонтьор, ,Средно образование;

1 мияч,превозни средства,Средно образование;;

1 пекар,Средно образование;

1 камериер/камериерка хотел,Средно образование;

1 управител магазин,Средно образование;

1 барман,Средно образование;

1 продавач/консултант ,Средно образование;

1 работник овощна градина, Основно образование;

1 опаковач, Средно образование;

2 помощник кухня, Средно образование;

2 общ работник, Основно образование;

1 мениджър екип, Средно образование;

2 сервитьор, Средно образование;

1 работник полевъден, Основно образование;

1 тракторист, Средно образование;

1 шофьор,лекотоварен автомобил, Средно образование;

2 шофьор,автобус, Средно образование;

1 монтажник,дограма, Средно образование/Производствени технологии-дървесина,хартия,пластмаси и стъкло

2 заварчици, Средно образование/Машиностроене, металообработване и металургия;

2 счетоводител, Висше образование/Икономика

2 психолог, Висше образование/Психология

1 шивач,Средно образование;

1 машинен оператор,металорежещи машини, Средно образование;

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект

BGO5SFPR002-3.001-0001 (”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”+) на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г. в три направления:

– За обучение по време на работа: няма

– За стажуване по време на работа: няма

– За включване в заетост:1 сервитьор-Средно образование;

1 барман- Средно образование;

3 продавач-консултант- Средно образование;

2 касиер- Средно образование;

1 оператор въвеждане на данни- Средно образование;

1 техник,компютърно програмиране-Висше образование;

1 учител/преподавател природоматематически учебни предмети в занимания по интереси-Висше образование;

За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

2 Работник поддръжка на пътища – начално/ основно образование;

1 Барман – основно/ средно образование;

1 Сервитьор – основно/ средно образование;

1 Счетоводител – висше икономическо образование;

1 Шофьор – пласьор – основно образование, кат. В;

2 Търговски представители – средно образование, кат. В;

1 Мениджър екип – средно образование, компютърна грамотност;

2 Леяр – формовчици – основно образование;

12 Общи работници – основно образование;

1 Началник смяна – средно образование;

1 Багерист – основно/средно образование

8 Шофьори – основно/средно образование, кат. С;

1 Кредитен консултант – средно образование, компютърна грамотност;

1 Продавач – консултант – средно образование;

6 Шивачи – основно образование;

1 Шофьор тежкотоварен автомобил 12 и повече тона (бетоновоз);

2 Лаборанти в хранително-вкусова промишленост – средно/висше образование;

1 Инженер роботика–висше техническо образование;

1 Електромонтьор – висше – електротехника, електроника и автоматика.

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект

BGO5SFPR002-3.001-0001 (”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”+) на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г. в три направления:

– За обучение по време на работа:

– За стажуване по време на работа: няма

– За включване в заетост:

За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 Мениджър екип – средно образование, работа с компютър;

1 Лекар, обща медицина – висше образование – „Медицина“, езикови умения – Английски език;

1 Машинен оператор, металорежещи машини – средно образование, работа с компютър;

1 Стругар – средно образование;

1 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия – основно образование;

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest