Обявиха свободните работни места в област Силистра

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/1 камериер/камериерка, хотел, средно образование1 обслужващ, магазин, средно образование1 майстор, производство на тестени изделия, средно образование5 машинни оператори, банциг, средно техническо образование1 шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, средно образование, кат. ВЕ,СЕ1 работник пълнене на колбаси, средно образование1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, висше образование / Математика и информационни технологии1 експедитор, стоки и товари, средно образование5 военнослужещ, войник, средно образование1 чистач, производствени помещения, основно/ средно образование1 резач, греди и пръти, основно образование2 общи работници, строителство на сгради, средно образование1 работник, кухня, средно образование2 санитари, средно образование1 портиер, средно образование1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, висше образование/ История и география1 оператор изделия от бетон, средно образование2 сервитьори, средно образование1 продавач-консултант, средно образование1 заварчик, средно образование1 санитар, основно/ средно образование1 шофьор, куриер,средно образование, кат. В, компютърна грамотност1 куриер, служба/ офис, средно образование, кат. В, компютърна грамотност1 производител, млечни продукти, средно образование2 бояджии, промишлени изделия , средно образование2 шмиргелисти, средно образование6 заварчика, средно образование2 шлосери-монтьори, средно образование1 електромеханик, средно образование1 началник, цех, средно образование10 шивачи, средно образование1 шлосер, средно образование1 агроном, висше образование1 оператор, командна зала, средно образование21 лекари, висше образование, Медицина2 рентгенови лаборанти, висше образование, Медицинска диагностика и лечебни технологии2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии14 медицински сестри, висше образование здравни грижи*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост“/“МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ“/ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ – в две направления:- За обучение по време на работа1 продавач-консултант – средно образованиеРаботни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 „Заетост за теб“,на ОП „Развитие на човешките ресурси1 монтажник1 портиер, средно бразование1 сервитьор, средно образование1 камериер/камериерка, умения за работа в екип1 машинен оператор, металообработващи машини, средно образование1 монтьор на двигатели на МПС, средно образование1 монтажник, средно образование1 пакетировач, средно образование1 лепач, средно образование1 машинен оператор боядисване и оцветяване на кожи, средно образование1 машинен оператор кроене, средно образование2 продавач – консултанти, средно образование2 работник, кухня, средно образование2 бармани, средно образование1 общи работник, промишлеността, основно/ средно образование4 общи работници, умения за работа в екип1 заварчик, основно образование5 работник, строителство, 2 г. стаж по професията, основно образованиеБюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/1 работник зареждане на рафтове,основно образование1 продавач щандове и витрини,основно образование1 касиер,средно образовние1 системен администратор, висше образование, специалност „Информатика“1 учител ГЦОУД 5-7 клас, висше образование1 психолог, висше образование, специалност „Психология“1 водач на мотокар,средно образование, свидетелство за управление1 шофьор, лекотоварен автомобил кат.“В“1 продавач – консултант, средно образование2 общи работници, без изисквания за образование1 машинен оператор пакетиращи машини, средно образование1 оперативен счетоводител, висше образование, 2 години професионален опит2 акушерки, висше образование, специалност „Медицина“1 шофьор, основно образование, кат. „С“1 техник, технолог месо и месни продукти, висше образование, технология на храните1 счетоводител висше образование, счетоводство и контрол3 шофьори тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. „СЕ“, 1 година професионален опит1 машинисти на булдозер, основно, правоспособност за управление, 1 година професионален опит5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност „Медицина“7 медицински сестри, висше образование4 общи работници, без образование*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост“/“МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ“/ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ – в две направления:- За обучение по време на работа9 работници поддръжка**Работни места, разкрити по ПроектBG05М9ОР001-1.106-0001″Заетост за теб“ на ОП“Развитиена човешките ресурси“1 общ работник в сервиз за смяна на гуми, основно образование1 готвач, 1 година професионален опитБюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/1 старши учител, общообразователен учебен предмет, гимназиален етап, висше педагогическо образование, специалност „учител по английски език“, минимален професионален опит – 10 год;2 машинни оператори, обработка на метал, средно образование, двусменен режим на работа;1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия, средно образование;1 барман, средно образование;3 работници, сглобяване на пластмасови изделия, средно образование;3 работници, сортировачи, няма изискване за заемане, трисменен режим на работа;2 оператори, производствена линия, основно образование, двусменен режим на работа;1 медицинска сестра, висше образование, специалност „Медицинска сестра“;6 лекари ЦСМП, висше образование, специалност „Медицина“ .*** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не еуточнено, че договорът е безсрочен.

Pin It on Pinterest