Обявиха свободните работни места в област Силистра

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/1 психолог, висше образование, специалност „Психология“2 ресурсни учители, висше образование, специалност „Специална педагогика“1 оркестрант, средно музикално образование1 диригент, средно музикално образование1 социален работник, висше образование2 сервитьори, средно образование2 учители, детска градина, висше образование, специалност, „Предучилищна педагогика“1 логопед, висше образование, специалност „Логопедия“1 кантарджия, средно образование1 заварчик, средно образование1 машинен оператор, обработка на метални изделия, средно образование1 психолог, училищен, висше образование1 логопед – 0,5 щат, висше образование, специалност „Логопедия“1 учител в група за целодневна организация на учебния ден в Ⅰ-Ⅳ клас, висше обр./ Български език и чужд език- английски, История, География, Педагогика на обучението по математика, Химия, Физика/1 учител, теоретично обучение, висше образование/ Транспортна техника и технологии/1 старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, висше образование/ Български език и литература и френски език/3 ресурсни учители, висше образование/ Специална педагогика/1 санитар, основно/ средно образование1 пласьори, стоки, средно образование2 учители в група за целодневна организация на учебния ден в Ⅰ-Ⅳ клас, висше обр./ бакалавър/ магистър/- спец. “ Начален учител“1 шофьор, куриер, средно образование, кат. В, компютърна грамотност1 куриер, служба/ офис, средно образование, кат. В, компютърна грамотност1 продавач-консултант, средно образование1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше образование/ Комуникационна и компютърна техника/1 учител, практическо обучение, висше образование/ Икономика на туризма, Мениджмънт на туризма/1 главен счетоводители, висше икон. Образование / Счетоводство и контрол/1 производител, млечни продукти, средно образование1 оператор в командна зала, средно образование, компютърни умения2 бояджии, промишлени изделия , средно образование2 шмиргелисти, средно образование6 заварчика, средно образование2 шлосери-монтьори, средно образование1 електромеханик, средно образование1 началник, цех, средно образование2 склададжии, средно образование, свидетелство за мотокар и електрокар8 шивачи, средно образование1 машинен оператор, производство на картонени изделия, средно образование1 администратор, хотел, средно образование1 логопед, висше образование, специалност „Логопедия“1 фрезист, средно образование1 водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), средно образование1 заварчик, средно образование5 шлосери, средно образование2 шивачи, средно образование1 майстор, производство на тестени изделия, средно образование1 агроном, висше образование21 лекари, висше образование, Медицина2 рентгенови лаборанти, висше образование, Медицинска диагностика и лечебни технологии2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии14 медицински сестри, висше образование здравни грижи**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост“/“МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ“/ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ – в направления:- За обучение по време на работа1 шофьор, лекотоварен автомобил, средно образование, кат. „В“1 продавач-консултант, средно образование**Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 „Заетост за теб“,на ОП „Развитие на човешките ресурси’:1 организатор пътувания, средно образование1 монтьор на двигатели на МПС, средно образование1 монтажник, средно образование1 пакетировач, средно образование1 лепач, средно образование1 машинен оператор боядисване и оцветяване на кожи, средно образование1 машинен оператор кроене, средно образование2 резачи, метал2 машинни оператори, металообработващи машини6 продавач – консултанти, средно образование2 работник, кухня, средно образование1 сервитьор, средно образование1 барман, средно образование1 общи работник, промишлеността, основно/ средно образование7 общи работници, умения за работа в екип1 заварчик, основно образование5 работника, строителство, 2 г. стаж по професията, основно образованиеБюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/1 водач на мотокар, средно образование, свидетелство за управление1 шофьор, лекотоварен автомобил кат.“В“1 продавач – консултант, средно образование2 общи работници, без изисквания за образование1 консултант/промотьор/, продажби, средно образование1 машинен оператор пакетиращи машини, средно образование1 оперативен счетоводител, висше образование, 2 години професионален опит1 учител ДГ, висше образование, специалност „Предучилищна педагогика“2 акушерки, висше образование, специалност „Медицина“1 шофьор, основно образование, кат. „С“1 техник, технолог месо и месни продукти, висше образование, технология на храните1 счетоводител висше образование, счетоводство и контрол3 шофьори тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. „СЕ“, 1 година професионален опит1 машинисти на булдозер, основно, правоспособност за управление, 1 година професионален опит5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност „Медицина“7 медицински сестри, висше образование4 общи работници, без образование**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост“/“МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ“/ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ – в направления:- За обучение по време на работа10 работници поддръжка**Работни места, разкрити по ПроектBG05М9ОР001-1.106-0001″Заетост за теб“ на ОП“Развитиена човешките ресурси“1 общ работник в сервиз за смяна на гуми, основно образование1 готвач, 1 година професионален опитБюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия, средно образование1 барман, средно образование3 работници, сглобяване на пластмасови изделия, средно образование4 машинни оператори, шиене – предишен проф. опит2 оператори, производствена линия – основно образование, двусменен режим на работа1 медицинска сестра, висше образование, специалност „Медицинска сестра“6 лекари ЦСМП, висше образование, специалност „Медицина“*** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не еуточнено, че договорът е безсрочен.

Pin It on Pinterest