Обявиха свободните работни места в област Силистра

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/1 общ работник, основно/ средно образование2 готвачи, средно образование2 работника в кухня, средно образование4 сервитьори, средно образование1 портиер, средно образование, работа с офис пакет5 военнослужещи, войник, средно образование10 лекари, висше магистър, спец. „Медицина“1 шофьор на товарен автомобил, средно образование, кат. СЕ1 сътрудник, социални дейности, средно образование, спец. „Администрация и управление“, свидетелство за управление на МПС, кат. В, работа с офис пакет2 шивачи, средно образование1 счетоводител, средно образование, спец. „Икономика“1 машинен оператор, металообработващи машини, основно образование2 пекари, средно образование1 психолог, висше образование, спец. „Психология“1 работник, кухня, средно образование1 касиер, средно образование1 медицинска сестра, полувисше, спец. „Здравни грижи“30 лекари, висше образование, спец. „Медицина“1 магистър-фармацевт, висше образование, спец. „Фармация“2 рентгенови лаборанти, висше образование, спец. „Медицинска диагностика и лечебни технологии“2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии20 медицински сестри, висше образование здравни грижи2 настройчици, металообработващи машини с цифрово управление, средно обр.- Машиностроене, металообработване и металургия, настройчик на МОМ с ЦПУ2 заварчици, средно обр.- Машиностроене, металообработване и металургия1 обслужващ, бензиностанция/газостанция, средно образование1 майстор, производство на хлебни изделия, основно/ средно образование1 майстор, производство на тестени изделия, основно образование1 инженер, електронни инструменти и прибори, висше образование – Електротехника, електроника и автоматика*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост“ /“МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ“/ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ – в направление:- За обучение по време на работа1 домашна помощница, без изискване1 работник поддръжка, без изискване1 фактурист, обучение по средно образование- За стажуване1 юрисконсулт, висше образование- магистър “ Право“1 счетоводител, висше образование -Счетоводство и контрол, Финанси1 системен администратор, висше образование -Компютърни науки1 младши експерт, висше образование- Аграрна икономика, Ветеринарна медицина, Растителна защита1 младши експерт, висше образование- Аграрна икономика, Ветеринарна медицина, Растителна защита,място на работа с. Кайнарджа1 младши експерт, висше образование -Аграрна икономика, Ветеринарна медицина, Растителна защита,място на работа с. Ситово**Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 „Заетост за теб“, на ОП „Развитие на човешките ресурси“:3 организатори производство, средно образование1 електромеханик, средно образование1 касиер, средно образование1 куриер, средно образование, кат. В, умения за работа с компютър1 работник, зареждане на рафтове, средно образование, кат. В1 общ работник, основно/ средно образование13 общи работници в промишлеността, основно/ средно образование3 продавач-консултанти, средно образованиеБюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/1 психолог, висше образование, спец. „Психология“6 шофьори на тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. „СЕ“2 машинисти на булдозер, основно обр., правоспособност за управление1 готвач, 5 години опит- турска кухня4 шивачки, основно образование1 стоковед, средно образование1 деловодител, средно образование1 оператор въвеждане на данни, средно образование1 майстор производство на хлебни изделия, средно образование1 общ работник, основно образование5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност „Медицина“1 консултант ценни книжа, средно образование1 касиер обменно гише, средно образование7 медицински сестри, висше образование*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост“/“МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ“/ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ – в две направления:- За обучение по време на работа1 oбщ работник, без изискване за образование1 етикетировач, без изискване за образованиеБюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/1 готвач , средно образование, професионален опит – 1 год.1 медицинска сестра, висше образование, спец. „Медицинска сестра“6 лекари ЦСМП, висше образование, спец. „Медицина“2 машинни оператори, производство на пластмасови изделия, средно образование, трисменен режим на работа***за всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не еуточнено, че договорът е безсрочен.

Pin It on Pinterest