Обявиха свободните работни места в област Силистра

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/1 камериер/камериерка, хотел, средно образование, английски ез. и руски ез.1 сервитьор, средно образование, английски ез. и руски ез., компютърна грамотност1 администратор, хотел, средно образование, английски ез. и руски ез., компютърна грамотност2 камериери/камериерки, хотел, средно образование*Работните места са за к.к. по ЧерномориетоДруги СРМ обявени в ДБТ1 учител български език и литература, висше образование,1 учител философия, гражданско образование, висше образование,1 учител чужд език, висше образование, френски език1 заместник директор, учебна дейност, висше образование, информационни технологии и физика2 бояджия, промишлени изделия , средно образование2 шмиргелисти, средно образование6 заварчика, средно образование2 шлосери-монтьори, средно образование3 машинни оператора, металорежещи машини, средно образование1 електромеханик, средно образование1 началник, цех, средно образование2 склададжии, средно образование8 шивачи, средно образование1 машинен оператор, производство на картонени изделия, средно образование1 учител, общообразователен учебен предмет – история и цивилизация, висше образование1 продавач-консултант, средно образование1 администратор, хотел, средно образование1 склададжия, средно образование4 военнослужещи войници, средно образование2 военнослужещи офицери, средно образование1 логопед, висше образование, специалност „Логопедия“2 чистач/ хигиенисти, основно/ средно образование1 общ работник, основно/ средно образование1 фрезист, средно образование1 камериер/камериерка, хотел, средно образование1 продавач-консултант, средно образование2 бармани, средно образование1 сервитьор, средно образование1 майстор на тестени изделия, средно образование3 работници зареждане на рафтове, средно образование1 водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), средно образование1 заварчик, средно образование1 шлосер, средно образование2 шивачи, средно образование4 готвачи, средно образование4 работници, строителство, средно образование / Строителство1 опаковач,средно образование1 шмиргелист, средно образование1 електромонтьор, средно образование1 счетоводител, висше образование/ Икономика1 майстор, производство на тестени изделия, средно образование3 строители, жилища, средно образование1 камериер/ камериерка хотел, средно образование1 машинист, еднокофов багер, средно образование1 диспечер, транспортни средства, средно образование1 шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, средно образование, кат. „В“, „С““СЕ“,“DЕ“1 автомонтьор, средно образование, кат. „В“, „“ВЕ“1 продавач-консултант, авточасти, средно образование1 касиер, средно образование1 готвач, средно образование1 шлосер-електрозаварчик, средно / Техническо образование1 техник, автоматизация, средно / висше Електротехника, електроника и автоматика1 агроном, висше образование20 лекари, висше образование, Медицина2 рентгенови лаборанти, висше образование, Медицинска диагностика и лечебни технологии2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии19 медицински сестри, висше образование здравни грижи**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост“/“МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ“/ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ – в две направления:- За обучение по време на работа1 сервитьор, средно образование25 работник-сезонен, средно образование1 обслужващ магазин, средно образование1 шофьор, лекотоварен автомобил, средно образование, кат. „В“,**Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 „Заетост за теб“,на ОП „Развитие на човешките ресурси1 оперативен счетоводител, икономика1 сладкар, средно образование1 чистач, хигиенист, лоялност, дисциплина2 технически сътрудници, умения за работа в екип8 продавач – консултанти, средно образование1 машинен оператор, металообработващи машини, средно образование1 готвач, средно образование1 организатор, експедиция /товаро-разтоварителна и спедиторска дейност, средно образование3 барман, средно образование8 сервитьори, средно образование, комуникативност1 общ работник, промишлеността, основно/ средно образование1 общ работник, умения за работа в екипБюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/Други СРМ обявени в ДБТ1 машинен оператор пакетиращи машини, средно образование1 оперативен счетоводител, висше образование, 2 години професионален опит1 учител ДГ, висше образование, специалност „Предучилищна педагогика“2 акушерки, висше образование, специалност „Медицина“1 машинист на автогрейдер, средно образование, свидетелство за правоспособност за управление на ПСМ/ грейдер, багер, булдозер/, 1 година професионален опит1 продавач- консултант, средно образование1 шофьор, основно образование, кат. „С“1 техник, технолог месо и месни продукти, висше образование, технология на храните1 счетоводител, висше образование, счетоводство и контрол3 шофьори тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. „СЕ“, 1 година професионален опит1 машинист на булдозер, основно, правоспособност за управление, 1 година професионален опит5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност „Медицина“7 медицински сестри, висше образование4 общи работници, без образование**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост“/“МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ“/ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ – в две направления:- За обучение по време на работа2 работници поддръжкаБюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/2 оператори, производствена линия, основно образование, двусменен режим на работа1 машинен оператор, обработка на метал/метални изделия, основно образование, двусменен режимна работа1 медицинска сестра , висше образование, специалност „Медицинска сестра“6 лекари ЦСМП , висше образование, специалност „Медицина“*** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не еуточнено, че договорът е безсрочен.

Pin It on Pinterest