Обявиха свободните работни места в област Силистра

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/1 камериер/камериерка, хотел, средно образование, английски ез. и руски ез.1 сервитьор, средно образование, английски ез. и руски ез., компютърна грамотност1 администратор, хотел, средно образование, английски ез. и руски ез., компютърна грамотност2 камериери/камериерки, хотел, средно образование*Работните места са за к.к. по ЧерномориетоДруги СРМ обявени в ДБТ1 учител, общообразователен учебен предмет – история и цивилизация, висше образование1 учител български език и литература и английски език, висше образование, магистър,1 учител информационни технологии и физика, висше образование, магистър1 продавач-консултант, средно образование1 администратор, хотел, средно образование2 склададжии, средно образование4 военнослужещи войници, средно образование3 военнослужещи офицери, средно образование1 логопед, висше образование, специалност „Логопедия“2 чистач/ хигиенисти, основно/ средно образование1 пекар, средно образование1 общ работник, основно/ средно образование1 фрезист, средно образование1 камериер/камериерка, хотел, средно образование1 продавач-консултант, средно образование2 бармани, средно образование5 сервитьори, средно образование1 майстор на тестени изделия, средно образование2 работници зареждане на рафтове, средно образование1 водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), средно образование1 заварчик, средно образование6 шлосери, средно образование2 шивачи, средно образование4 готвачи, средно образование4 работници, строителство, средно образование / Строителство1 опаковач,средно образование1 шмиргелист, средно образование1 електромонтьор, средно образование1 счетоводител, висше образование/ Икономика1 майстор, производство на тестени изделия, средно образование3 строители, жилища, средно образование1 камериер/ камериерка хотел, средно образование1 машинист, еднокофов багер, средно образование1 диспечер, транспортни средства, средно образование1 шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, средно образование, кат. „В“, „С““СЕ“,“DЕ“1 автомонтьор, средно образование, кат. „В“, „“ВЕ“1 продавач-консултант, авточасти, средно образование1 шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, средно образование, кат. „В“, „С““СЕ“1 касиер, средно образование1 готвач, средно образование1 шлосер-електрозаварчик, средно / Техническо образование1 техник, автоматизация, средно / висше Електротехника, електроника и автоматика1 агроном, висше образование30 лекари, висше образование, Медицина2 рентгенови лаборанти, висше образование, Медицинска диагностика и лечебни технологии2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии19 медицински сестри, висше образование здравни грижи1 началник, смяна, средно образование, компютърна грамотност1 оператор в командна зала, средно образование**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост“/“МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ“/ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ – в две направления:- За обучение по време на работа1 сервитьор, средно образование1 организатор, експедиция/товаро-разтоварна и спедиторска дейност, средно образование25 работник-сезонен, средно образование1 обслужващ магазин, средно образование1 шофьор, лекотоварен автомобил, средно образование, кат. „В“,**Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 „Заетост за теб“,на ОП „Развитие на човешките ресурси1 оперативен счетоводител, икономика1 сладкар, средно образование1 чистач, хигиенист, лоялност, дисциплина1 оператор, сондажно оборудване / кладенци/, без изисквания1 монтажник, без изисквания2 технически сътрудници, умения за работа в екип1 монтьор, текстилно оборудване, сръчност, експедитивност7 продавач – консултанти, средно образование1 машинен оператор, металообработващи машини, средно образование1 готвач, средно образование1 организатор, експедиция /товаро-разтоварителна и спедиторска дейност, средно образование3 барман, средно образование8 сервитьори, средно образование, комуникативност2 общи работници, промишлеността, основно/ средно образование1 общ работник, умения за работа в екип1 пакетировач, средно образование1 търговски представител, средно образование1 касиер, средно образованиеБюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/Други СРМ обявени в ДБТ2 акушерки, висше образование, специалност „Медицина“1 машинист на автогрейдер, средно образование, свидетелство за правоспособност за управление на ПСМ/ грейдер, багер, булдозер/, 1 година професионален опит1 продавач- консултант, средно образование1 шофьор, основно образование, кат. „С“1 сервитьор, средно образование, английски език1 заварчик, свидетелство за правоспособност1 техник, технолог месо и месни продукти, висше образование, технология на храните1 счетоводител, висше образование, счетоводство и контрол6 шофьори тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. „СЕ“, 1 година професионален опит2 машинисти на булдозер, основно, правоспособност за управление, 1 година професионален опит4 шивачки, основно образование5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност „Медицина“7 медицински сестри, висше образование2 общи работници, без образование*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост“/“МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ“/ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ – в две направления:- За обучение по време на работа2 работници поддръжка1 работник зареждане на рафтовеБюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/4 оператори, производствена линия, основно образование, двусменен режим на работа1 машинен оператор, обработка на метал/метални изделия, основно образование, двусменен режимна работа1 медицинска сестра , висше образование, специалност „Медицинска сестра“6 лекари ЦСМП , висше образование, специалност „Медицина“*** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не еуточнено, че договорът е безсрочен.

Pin It on Pinterest