Обявиха свободните работни места в област Силистра

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/1 камериер/камериерка,хотел, средно образование, английски ез. и руски ез.1 сервитьор, средно образование, английски ез. и руски ез., компютърна грамотност1 администратор, хотел, средно образование, английски ез. и руски ез., компютърна грамотност1 камериер/камериерка,хотел, средно образование*Работните места са за к.к. по ЧерномориетоДруги СРМ обявени в ДБТ4 сервитьори, средно образование4 готвачи, средно образование1 помощник, сладкар, средно образование5 работници, строителство, средно образование / Строителство2 крупиета,средно образование1 огняр, средно образование1 опаковач,средно образование1 счетоводител,висше/ средно образование / Счетоводство1 обслужващ, бензиностанция/ газостанция, средно образование1 заварчик, средно образование1 шмиргелист, средно образование5 военнослужещи, войници,средно образование2 шлосери,средно образование/ Машиностроене6 общи работници, основно/ средно образование2 шофьори, товарен автомобил, средно образование,Актуални документи, кат. С, СЕ ,D, DE1 опаковач, средно образование1 електромонтьор, средно образование1 майстор, производство на тестени изделия, средно образование3 шлосери, средно образование1 готвач, средно образование3 строители, жилища, средно образование1 камериер/ камериерка хотел, средно образование1 машинист, еднокофов багер, средно образование1 продавач-консултант, средно образование1 диспечер, транспортни средства, средно образование1 шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, средно образование, кат. „В“, „С““СЕ“,“DЕ“1 автомонтьор, средно образование, кат. „В“, „“ВЕ“1 продавач-консултант, авточасти, средно образование1 шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, средно образование, кат. „В“, „С““СЕ“1 касиер, средно образование1 готвач, средно образование2 работници, кухня, средно образование1 шлосер-електрозаварчик, средно / Техническо образование1 автомонтьор, средно образование1монтьор, ремонт на машини и оборудване, средно образование2 водопроводчици ( външно водоснабдяване и канализация), средно образование2 работници, строителство, основно образование1 шлосер, основно/ средно образование2 техници, телекомуникация,средно образование1 техник, автоматизация, средно / висше Електротехника, електроника и автоматика1 агроном, висше образование1 технолог, моделиране и конструиране на облекло, средно образование / Производствени технологии -текстил, облекло5 шивачи, средно образование / Производствени технологии -текстил, облекло30 лекари, висше образование, Медицина2 рентгенови лаборанти, висше образование, Медицинска диагностика и лечебни технологии2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии19 медицински сестри, висше образование здравни грижи1 началник, смяна, средно образование, компютърна грамотност** Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост“/“МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ“/ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ – в две направления:- За обучение по време на работа1 асистент офис, средно образование1 организатор, експедиция /товаро-разтоварна и спедиторска дейност, средно образование1 обслужващ магазин, средно образование3 продавач-консултанти, средно образованиеРаботни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 „Заетост за теб“,на ОП „Развитие на човешките ресурси1 оператор, сондажно оборудване / кладенци/, без изисквания1 монтажник, без изисквания1 организатор, пътувания, умения за работа в екип1 технически сътрудник, умения за работа в екип1 монтьор, текстилно оборудване, сръчност, експедитивност4 продавач – консултанти, средно образование1 чистач, производствени помещения, сръчност, коректност1 машинен оператор, металообработващи машини, средно образование1 куриери, средно образование, кат. В2 организатор,експедиция /товаро-разтоварна и спедиторска дейност, средно образование1 опаковач, средно образование1 носач – товарач стоки, без изискване3 сервитьори, средно образование, комуникативност3 общи работници, средно образование4 общи работници, промишлеността, основно/ средно образование1 шлосер-средно образование1 работник, кухня, основно, средно образованиеБюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/1 шофьор, основно образование, кат. „С“1 продавач – консултант, средно образование1 сервитьор, средно образование1 сервитьор, средно образование, английски език1 заварчик, свидетелство за правоспособност1 техник, технолог месо и месни продукти, висше образование, технология на храните1 счетоводител висше образование, счетоводство и контрол6 шофьори тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. „СЕ“, 1 година професионален опит2 машинисти на булдозер, основно, правоспособност за управление, 1 година професионален опит4 шивачки, основно образование5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност „Медицина“7 медицински сестри, висше образованиеБюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/1 чистач-хигиенист, основно образование1 машинен оператор, обработка на метал/метални изделия, основно образование, двусменен режим на работа;1 медицинска сестра, висше образование, специалност „Медицинска сестра“6 лекари ЦСМП, висше образование, специалност „Медицина“;*** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не еуточнено, че договорът е безсрочен.

Pin It on Pinterest