Обявиха конкурс за изработване на проект „Нов облик на централен пазар Добрич и прилежащата му територия“

Обявата за конкурса е публикувана на сайта на Камарата на архитектите в България (https://kab.bg/vsichki_novini/konkursi/competition_dobrich/ ) която подпомага процеса и слеи за спазване на професионалната етика и правата на всички участници.

Получените предложения ще бъдат разгледани от седемчленно международно жури, което ще избере три проекта – финалисти.  Всички те ще получат награди, а класираният на първо място ще бъда поканен от Община град Добрич  да сключи договор за възлагане на проектиране на инвестиционен проект (фази технически и работен проект), разработен съгласно представения от същия участник идеен проект.

Pin It on Pinterest