Обявено е частично бедствено положение за някои улици в община Асеновград

Основанието за обявяване на частично бедствено положение на някои улици и населени места в община Асеновград са последиците от поройните дъждове от изминалите дни.

То се отнася за гр. Асеновград, ул. „Конушка” и ул. „Рожен”,  кв. Долни Воден и кв. Горни Воден, с. Тополово – улиците „Заводска”, „Изток”, „Изгрев”, „Източни Родопи”, „Кокиче”, „Бор”, „Иван Вазов”, „Раковски”, „Кирил и Методий”, „Тракия”, „Света Неделя”, „Акация” и „Освобождение”, територията около коритото на река „Тополовска”, с. Лясково и Национален паметник на културата „Асенова крепост”. Необходимостта от обявяване на бедствено положение е обусловена от подкопаване на асфалтова настилка и тротоари, натрупване на наноси и инертни материали, движение на големи късове асфалтово покритие, тротоарни плочки и бордюри, отнасяне на пътни ивици, представляващи пътна настилка, оголване на подземни комуникации, наличие на големи дупки на пътните и тротоарните пространства, натрупване на чакъл, каменни отломки и дървесина, наводнени къщи, активизирали се свлачища и рушащи се подпорни стени на коритото на река „Тополовска”, движение на маси на свлачището до Асеновата крепост. Временните мерки за овладяване на бедствието са свързани с разчистване на улиците от наноси и инертни материали, пренареждане на изграденото пренасочване на повърхностните води извън границите на свлачището, поставяне на обозначителни табели и знаци, забраняващи движението по улиците и на тежкотоварни автомобили и автобуси по път ІV – ти клас – PDV 3016 /ІІ – 86 – Асеновград – Бачково/ – Лясково, Яврово и Добралък, както и сигнализиране на пропадналия участък от пътя, със съответните знаци. Бедственото положение е въведено от 17.00 часа на 04.06.2019 г. и срокът на неговото действие е 7 /седем/ дни.

Pin It on Pinterest