Региона

Обявена е обществена поръчка за санирането на 16 блока в Търговище

Община Търговище обяви обществена поръчка за инженеринг на 16 блока, одобрени за саниране по процедура по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Инженерингът включва проектиране, строителство и авторски надзор при изпълнението на обектите.

Блоковете са разпределени в различни обособени позиции. Всеки участник в откритата процедура може да кандидатства за до 3 позиции.  Съгласно условията на НПВУ, обектите трябва да бъдат въведени в експлоатация до юни 2026 г.

Прогнозната стойност на поръчката е 23,25 млн. лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 15 юли 2024 г.

Припомняме, че жителите на Търговище бяха сред най-активните по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд. 67 сдружения на собствениците подадоха проекти на обща стойност от над 97 млн. лв. Определената за Търговище максимална сума за саниране обаче е 30 млн. лв. Оценяването и класирането на проектите бе извършено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Поръчката е публикувана в единния портал за електронни обществени поръчки: https://app.eop.bg/today/393092

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest