Oбявена е обществена поръчка за благоустрояването на дворните площи в ДГ „Младост“ – Габрово

Предметът на обществената поръчка е „Благоустрояване дворни площи на Детска градина „Младост” – първи етап, по ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”, изпълнима при условията, описани в  Указания, Техническа спецификация, КСС, Работен проект  и Проект на договор, част от документацията за участие в процедурата.

За обекта има издадено строително разрешение и подлежи на СН и АН.
Изпълнителят има ангажимент да извърши строително-монтажни работина обекта, които включват доставка и монтаж на детски съоръжения за игра, беседка, монтиране на парково осветление, поставяне на кошове за разделно събиране на отпадъците, 

Срокът за подаване на офертите е 19 април 2021 (понеделник), 23:59 ч.

Пълната документация може да бъде свалена от тук.

Pin It on Pinterest