Региона

Обявен е конкурс за осем вакантни длъжности в Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“

Обявеният днес конкурс е за назначаване на държавна служба на изпълнителски длъжности, за които не се изисква задължителна първоначална подготовка. Осемте вакантни места са за инспектори в Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Пълната информация за реда на кандидатстване, срокове и изисквания към кандидатите са публикувани на страницата на Министерството на вътрешните работи, раздел „Постъпване на работа в МВР“.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest