Обновяват местността Орехов кулак

Почистено от треви, сухи клони и битови отпадъци е пространството в местността Орехов кулак, известно като Памука.

Монтирани са две маси с четири пейки в района. Ще бъде направен подход- бетонова пътека от асфалтовата част до устието на чешмата, с цел лесен достъп на хората и по време на дъждовните дни. Дейностите се извършват от ОП“Дръстър“.

Pin It on Pinterest