Региона

Областният управител Вяра Тодева ръководи заседание на Комисията за изготвяне на Областна здравна карта

В сградата на Областна администрация област София, под председателството на областния управител, г-жа Вяра Тодева, се проведе заседание на Комисията за изготвяне на Областна здравна карта на област София.

В заседанието взеха участие д-р Данчо Пенчев, директор на Столична регионална здравна инспекция, представители на Районната здравноосигурителна каса, Районната колегия на Българския лекарски съюз, Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, представителните организации за защита правата на пациентите и др. Областните здравни карти се изготвят по ред и съгласно методика, утвърдена от министъра на здравеопазването и определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от извънболнична и болнична помощ. В Областната здравна карта се включва информация относно заболеваемостта на населението на областта, вида и броя на лечебните заведения, общопрактикуващите лекари и лекарите по дентална медицина, осъществяваните медицински дейности, както и извършваите в областта високотехнологични методи за диагностика и лечение. Въз основа на областните здравни карти се изготвя Национална здравна карта, посредством която се осъществява националната здравна политика.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest