Региона

Областният управител откри уъркшоп„Иновативни инструменти за допълваща и алтернативна комуникация“ на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Иновативната форма на обучение е заключителна част от работата по проект „Глас за всяко дете“ на РЦПППО – област Видин, УНИЦЕФ България и Фондация „Асист помагащи технологии“. „Наш дълг е да приобщаваме децата с комплексни комуникативни потребности, чрез различни допълващи и алтернативни начини на комуникация, защото вярвам, че децата са грижа и отговорност на цялото общество“, заяви областният управител. Г-жа Арутюнян връчи грамоти на учители от Видинска област с принос в приобщаващото образование. 

    Близо 32 000 са децата с увреждания в България, като 15 000 със специфични потребности изпитват затруднения да общуват, а около 10 000 деца с увреждания не посещават училище или детска градина. В РЦППО – област Видин оказват подкрепа на общо 464 деца, заяви на форума директорът Ася Петрова. 

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest