Областният управител на Видин представи своите заместниците пред служителите на администрацията

Областният управител Огнян Асенов представи пред екипа на Областна администрация новите заместник областни управители.

Със своя заповед днес той разпредели и ресорите, за които Шишман Чаушев и Илия Каменов ще отговарят.

Шишман Чаушев е магистър по икономика. Работил е в структурите на НАП, „Булгаргаз“ ЕАД, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, ТЕЦ Варна ЕАД. Ресорите му са: Обществен ред и сигурност; Земеделие, храни и гори; Инфраструктура; Енергетика; Околна среда и води; Туризъм; Регионално развитие.

Илия Каменов е бил заместник-кмет по икономическите въпроси на Община Видин в периода 1997 г. – 1999 г. След това работи в банковата сфера. Висшето си икономическо образование е завършил в Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов. Ресорите му са: Здравеопазвание; Социална политика; Образование и наука;  Култура; Спорт и младежките дейности; Икономика и бизнес.

Огнян Асенов акцентира върху основните цели и задачи, стоящи пред него като областен управител и служителите на Областна администрация Видин, като обърна внимание на организационно-техническата подготовка на предстоящите избори. „Вярвам, че заедно ще успеем да създадем убеденост в хората за честен и прозрачен вот на 11 юли. Надявам се всеки един от вас да подходи отговорно и професионално към стоящите пред него задачи“, отбеляза областният управител Огнян Асенов.

Pin It on Pinterest