Областният управител на Смолян проведе среща с ръководството на ЕВН

На среща със Съвета на директорите на ЕВН – Робърт Дик, Калина Трифонова и Костадин Величков, областният управител Недялко Славов обсъди състоянието на електропреносната мрежа и инвестиционните намерения на Дружеството за област Смолян.

От ръководството на ЕВН представиха пред Славов инвестиционните си планове за региона през настоящата 2019-та година, като за обслужваната от тях територия се предвиждат общо инвестиции в размер на 45 млн. евро. Продължава процедурата по поетапна подмяна на електромерите с дистанционни. Според новите законови рамки, вече всеки клиент с консумация над 50 KW, при желание може да заяви подмяна на стария електромер с такъв с дистанционно отчитане.

Относно повишаването на енергийната ефективност, от Електроразпределителното дружество потвърдиха, че програмите за саниране допринасят за достигане на 40% от националните цели, като значително намаляват разходите за електроенергия на домакинствата и обществените сгради.

По време на срещата беше обсъден и въпросът, свързан с аварийното възстановяване по електропреносната мрежа след обилните снеговалежи през януари тази година. Обилните валежи, падащите дървета и обледяването са предизвикали счупването на стълбове и прекъсването на проводници, което е предизвикало временно преустановяване на електрозахранването до засегнатите населени места и потребители.

Ръководството на ЕВН информира областния управител Недялко Славов, че има подписан договор с ВиК ЕООД-Смолян за поддръжка на електропровода от отклонението при подстанция Мугла до помпените станции и трафопостове. Вземат се мерки за двойно електроосигуряване на подстанцията, както и почистване на дърветата от горските пътища.

От ръководството на Дружеството заявиха намеренията си и за напред да поддържат добра комуникация и да работят във взаимодействие с държавните и местни власти за гарантиране на сигурността на електроснабдяването и предоставяне на качествени услуги за клиентите на ЕВН.

Pin It on Pinterest