Областният управител на Русе предлага създаването на специална комисия за чистотата на въздуха

Поводът е липсата на задоволителен отговор относно възможността за подобряване качеството на въздуха, който обществото очаква вече дълги години.

„Темата е изключително чувствителна за русенци, недоволството на хората не може да продължава. Трябва да сложим край на това дългогодишно напрежение. Крайно време е да се предприемат адекватни мерки и  проблемът да се реши.“, категоричен е Българинов.

Комисията се очаква да стане факт до края на следващата седмица, като в нея ще влязат представители на неправителствени организации, юридически лица и граждани. От тях се очаква да събират и анализират данни за качеството на въздуха. Органите, които контролират тези процеси няма да имат представителство в комисията. Причината е, че Българинов иска да се избегне всякаква опасност от оказване на натиск, който да попречи на действията на гражданите. Според него тези институции оттук нататък ще трябва да се съобразяват с предоставяните им становища и предприемат разумни последващи действия.

Припомняме, че преди дни Българинов разговаря с вицепремиера по климатичните политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов, пред когото изложи екологичните проблеми на града.

Сред останалите мерки за подобряване чистотата на въздуха, които Българинов счита, че са необходими са асфалтирането на улиците, поддържането на зелените площи и увеличаването на парковите територии. Това би довело до чувствително снижаване нивото на фините прахови частици. Той смята, че друга важна мярка, която също трябва да се приложи навреме, е обособяване на буферни паркинги, в които да се създадат необходимите условия за престой на товарните автомобили, където да се контролира тяхното поведение. В момента водачите на тези автомобили замърсяват площите на местата, където спират. За тях няма създадени необходимите битови условия и изхвърлените отпадъци се разнасят в целия град.  „В Русе често се наблюдават превишени нива на фини прахови частици. Предприетите мерки от Община Русе са навременни, адекватни и правилно насочени. Отчитаните нива намаляват поетапно.“, споделя областният управител. „Областна администрация – Русе се ангажира с това да съдейства на всички юридически и физически лица, както и на такива от неправителствения сектор за реализиране на политики, които ще доведат до положително развитие на трайно установения проблем с чистотата на въздуха. Нещо повече, работим и смятаме, че тази година ще бъдат създадени необходимите условия за намаляване престоя на товарни автомобили на територията на област Русе, като съдействаме за подобряване организацията на движението, както и пропускателната способност на Дунав мост от българска и румънска страна, обособяване на буферни паркинги за престой, а също и създаване на фериботна линия между Русе и Гюргево.“, допълва Българинов.

Сред основните производства в област Русе е химическата промишленост. В процеса на създаване на продукти чрез използване на химически процеси се стига до преобразуване на органични и неорганични суровини. В последните 20 години се наблюдава растеж както в количеството, така и в разнообразието на произвежданите продукти. Така например, регионът е водещ в България в производството на бои. Същото се отнася и за петролната промишленост, леярската и други подобни. Основно тези производствените предприятия са концентрирани в Русе и околностите му. Точно затова Българинов иска проверките от компетентните институции да бъдат силно насочени към тях.

„В годините назад, вероятно и умишлено, вниманието беше насочено само срещу определени предприятия, които е възможно наистина да са замърсители. Спрямо тях се прилага необходимия строг мониторинг и се контролират нивата на замърсяване от съответните органи. От друга страна, други предприятия, чиито производства носят рискове, не се контролират. Считам, че прилаганият подход спрямо всички предприятия с установен от нисък към висок риск от замърсяване, работещи на територията на област Русе, следва да бъде равнопоставен, като същите бъдат контролирани от съответните органи с еднаква тежест.“, заявява Борислав Българинов. Паралелно той работи и по намаляване на трансграничното замърсяване, идващо от Румъния при паленето на стърнища.

Pin It on Pinterest