Региона

Областният управител на Русе беше избран за председател на Обществения съвет на инициативата „Заедно за Поломието“

Негови заместници ще бъдат гл. ас. д-р Явор Нейков от Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Георги Димов от Туристическо дружество „Приста“ – Русе.

Секретар на инициативата ще бъде инж. Стефан Георгиев, който е от Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик“ – Русе. Според Ковачев инициативата е изключителна полезна, защото дава възможност за адекватна поддръжка на туристическите маршрути, така че жителите и гостите на региона да могат да посещават по всяко време района на Поломието и да бъдат спокойни. Ковачев определи инициативата като неформална, но посочи, че предвид предстоящия туристически сезон трябва да бъдат планирани конкретни действия, които ще доведат до реални резултати. Той бе категоричен, че ще участва лично в дейностите, които ще бъдат набелязани.

Фокусът по време на срещата беше поставен върху предстоящите до края на юни инициативи. Първите дейности се очаква да започнат още в рамките на следващите две седмици. Най-вероятно те ще бъдат в района от Червен към Орлова чука. Приоритет сред инициативите е провеждането на акции по всички регистрирани маршрути с обща дължина от 160 км. Дейностите ще бъдат насочени към осигуряване на по-добра проходимост, почистване от битови отпадъци и допълване на маркировката. Предвижда се да бъдат поставени над 40 нови указателни табели. За почистването организаторите ще осигурят чували, ръкавици и помощни средства за събиране на битовите отпадъци. Предвижда се и транспорт в случаите на събрани по-големи количества отпадъци. Специално внимание ще бъде отделено и на обезопасяването на опасни участъци от по-често посещаваните маршрути, а също и на подмяната на амортизирани и неугледни вече на вид указателни стрелки и табла. Фокус ще бъде поставен върху обследването на конструктивното и експлоатационно състояние с изготвяне на предписания за необходимите неотложни укрепвания, ремонти и поддръжка на трите моста в района „Грамовец – Смесиците“, моста за скалната църква при Москов дол, моста в местност Големите камъни, както и на дървените парапети и елементите по повечето от маршрутите. Предвижда се още изработване на пейки и маси, каптиране на водоизточници, изграждане и поставяне на др. елементи на дребномащабната инфраструктура. Приоритет ще бъде даден и на избора на местата до природни обекти и обекти на културно-историческото наследство, където да се поставят 4 масивни и 4 по-малки маршрутно-информационни табла и табели. Предстои да се поставят предупредителни табели с оглед безопасността на туристите, недопускане на повреди в обектите от природното и културно-историческото наследство, посегателство върху защитени видове от биоразнообразието, безпокоене на дивите животни или замърсяване на реките и терените с битови отпадъци. Ще се проведат и срещи с представители на Ловно-рибарско дружество „Филип Тотю“ и Ловно-рибарско дружество „Сокол“– Бяла за обсъждане и въвеждане на мерки за балансиране интересите на туристите и ловците с оглед постигане на безопасност. Предвидени са и редица информационни дейности. Сред тях са създаване на електронен триезичен регистър на български, английски и румънски език на маршрути за пешеходен и велотуризъм и екипираните маршрути за скално катерене в Община Русе, ПП „Русенски Лом“ и районите в съседство. Сред приоритетите е и създаването на имиджов видеоклип на инициатива „Заедно за Поломието“, а самата инициатива да участва в предстоящото Туристическо изложение „Уикенд туризъм“ и Фестивала на туристическите забавления и анимации с щанд в Доходното здание и шатра на площад „Свобода“.

Финансовите и материалните средства за подкрепа и реализиране на дейностите на инициативата ще се осигуряват с представяне на мотивирани предложения и искания до институции, организации и фирми, провеждане на дарителски кампании, организиране на благотворителни базари, прояви, събития и др.

Всеки, който иска да получи допълнителна информация или да предложи идеи относно инициативата „Заедно за Поломието“ може да се свърже на някои от посочените телефони: 082 888 660; 0885 982 281; 0882 966 369 или на e-mail: academic@uni-ruse.bg и yneikov@uni-ruse.bg.

Инициативата е покдпрепена от редица представители на местната и държавната общност, на академичните среди, бизнеса, неправителсвения сектор и медиите.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest