Областният управител на Разград организира работна среща на експертния екип, разработващ техническия проект за реставрация на джамия „Ибрахим паша”

В Областна администрация Разград се проведе работна среща на Областния управител на област Разград Гюнай Хюсмен и неговите заместници Евгени Драганов и Нурие Црънгалова с екипа от експерти с ръководител – главен проектант арх. Дарина Димитрова, който в момента разработва технически проект за реставрацията на джамия „Ибрахим паша” в град Разград.

На срещата присъства и главният архитект на община Разград Илин Солаков.

Разработването на техническия проект става в рамките на сключения през 2019 г., след проведена обществена поръчка, договор между Областна администрация Разград и фирма „Стройкомерс – ТТ” ЕООД, град Търговище с предмет „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия в Разград“.

Представителите на експертния екип докладваха на Областния управител за напредъка в разработването на техническия проект. Обсъдени бяха въпроси като техники и методи за реставрация, варианти за възстановяване предверието на храма, ландшафтното оформяне на пространството около сградата, възможности за изграждане на система за отводняване и други.

Срокът за разработване на техническия проект е до края на месец май 2020г., като след като бъде готов, ще бъде съгласуван с Националния институт за недвижимо културно наследство към Министерството на културата и ще бъде поискано разрешение за строеж от главния архитект на община Разград за стартиране на реставрационните дейности.

Преди това експертният екип направи оглед на място на сградата на джамията. За осигуряване добри условия на работа на специалистите Областна администрация Разград със съдействието на Община Разград организира почистване на молитвения дом през предишните дни.

Изградената през 17 век джамия е един от най-красивите образци на тогавашната архитектура и е паметник на културата с категория „национално значение“, затова Областният управител препоръча на експертния екип стриктно да  спазва препоръките на Националния институт за недвижимо културно наследство при разработването на техническия проект, за да се възстанови автентичния облик на молитвения дом.

Областният управител Гюнай Хюсмен отново изказа своята благодарност на премиера Бойко Борисов за това, че направи възможна реализацията на проекта и за последователната политика на правителството в подкрепа на съхраняването на културното наследство и за  развитието на туристическия потенциал на регионите в България, както и за поддържане на успешния модел на толерантност и разбирателство между етносите в страната ни.

Той изрази мнение, че дори в днешната трудна ситуация, не трябва да спира градежа и реставрирането на храмове в България и припомни, че в момента напредва строежа и на новата църква „Св. Цар Борис-Михаил Покръстител” в град Разград със средства от Държавната агенция за сътрудничество и координация в Република Турция.

Pin It on Pinterest