Областният управител Иван Чолаков присъства на среща за представянето на проект за Индустриален комплекс „Марица-Изток“

Областният управител Иван Чолаков участва в Раднево в работна среща по представянето на проект за създаването на Индустриален комплекс „Марица-Изток“.

На дискусията присъстваха представители на министерството на енергетиката, изпълнителният директор на Мини „Марица-Изток“ ЕАД инж. Андон Андонов и ръководители на основните дружества от Комплекса, депутати, кметът на Стара Загора Живко Тодоров, учени от Техническия и Минно-геоложкия университет, ректорът на Тракийския университет доц. Добри Ярков, синдикални лидери, представители на различни организации.

Проектът предвижда проучване, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на химически завод, фотоволтаиични мощности и малки модулни реактори. Предлага се запазване на работата на мините и въглищните централи в комплекса чрез улавянето и използването на въглеродните емисии в модерни химически заводи. Проектът е изготвен от широк кръг от експерти.

На срещата в Раднево бяха представени и обсъдени детайли от технологичната схема, планираната икономическа ефективност и възвръщаемост на евентуален бъдещ индустриален комплекс, както и етапите и сроковете за реализация на проекта, който може да гарантира бъдещето на региона.

В основата на Проекта е подходът за кръгова икономика, при който всеки от самостоятелните икономически субекти – въглищни мини, топлоцентрали, химически заводи, възобновяеми енергийни източници и ядрени мощности, подпомага на изцяло пазарни принципи работата на другите.

Pin It on Pinterest