Областният координационен механизъм по деинституционализация в Стара Загора проведе заседание

В Областна администрация днес се проведе заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация.

На него присъстваха заместник областният управител Стоян Стоянов, Кремена Стоянова, национален консултант по детски политики към „Надежда и домове за децата“, представители на Община Стара Загора, началници на отделите за закрила на детето от областта, началникът на РУО Татяна Димитрова, Областният екип по приемна грижа, представители на Центъра за ранно детско развитие, на РДСП и др. 
Обсъдените теми бяха свързани с подобряването на взаимодействието в процеса на предоставяне на грижа за деца от 0 до 3 години и алтернативи на институционализацията, както и новите предизвикателства пред работата на институциите в условия на пандемия. Участниците в срещата споделиха общи добри практики и набелязаха нови случаи на деца, нуждаещи се от помощ.
Целта на срещата бе да се установи работят ли добре механизмите за взаимодействие и има ли възможности за подобряване на координацията между всички партньори, участващи в процеса на предоставяне грижа за деца.
„Надежда и домове за децата”, клон България, прилага в област Стара Загора моделa на Областен координационен механизъм като инстурмент за ефективна работа на регионално ниво от април 2015 г.

Pin It on Pinterest