Областната преброителна комисия във Видин проведе заседание

Днес, под председателството на заместник областният управител Шишман Чаушев, се проведе заседание на Областната преброителна комисия. Участие взеха представители на отдел „Статистически изследвания“ – Видин, Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване“ – Видин, Областна дирекция на МВР-Видин, Служба по геодезия, картография и кадастър – Видин, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Видин, Община Видин. 

В началото на заседанието заместник областният управител Шишман Чаушев приветства присъстващите и ги запозна с дневния ред. 

„Планирано бе преброяването да започне през януари, но заради пандемията кампанията ще стартира в 00.00 часа на 7 септември. Първоначално преброяването ще е електронно, а от 18-и септември ще се извършава чрез анкетьори.  Кампанияta ще приключи в 20 часа на 3 октомври“, информира секретарят на комисията Цветан Цветков. Той отбеляза, че са извършени обход и регистрация на сградите в областта, получени са актуални и коректни адресни цифрови данни, които ще подпомогнат провеждането на Преброяване 2021. Цветков информира още, че кампанията по набиране на преброители и контрольори е приключила успешно, като 491 човека от областта са заявили желание  да участват. След проверка и подбор ще бъдат избрани около 107 контрольори и 353 преброители. „ Предстои провеждане на обучение на ангажираните в Преброяване 2021г., което ще се проведе от секретарите на Общинските преброителни комисии“, допълни Цветан Цветков. Стана ясно още, че се предвижда мащабна медийна кампания, целяща да популяризира електронното преброяване, като се очаква то да  бъде предпочетено сред населението, предвид епидемичната обстановка.

Заместник областният управител Шишман Чаушев благодари за активността и добрата съвместна работа на всички, ангажирани с преброяването на населението и жилищния фонд, и изрази надежда за безпроблемно преминаване на Преброяване 2021 в област Видин.

Предвидени са още две заседания на  Областната преброителна комисия. Едното ще се проведе непосредствено след започване на преброяването, а другото – след приключването, като на него следва да се приемат резултатите от Общинските преброителни комисии. При необходимост комисията ще заседава допълнително.

Pin It on Pinterest