Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в Смолян проведе заседание

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата проведе заседание под ръководството на заместник-областния управител Андриян Петров с он-лайн участието на Анжелина Тотева – заместник-председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Марта Петрова – директор на Дирекция „Стратегии, анализи и оценка“ в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Росен Рапчев – експерт в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, инж. Иван Табаков – експерт в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Членовете на комисията докладваха за изпълнението на мерки по областната План–програма за безопасност на движение по пътищата в периода 01.01.2020 г. – 30.09.2020 г.

По данни на ОД МВР Смолян, представени от гл.инспектор Костадин Марковски – началник сектор „Пътна полиция“-Смолян, за посочения период на територията на област Смолян са регистрирани общо 178 ПТП. От тях 120 са с материални щети, 58 са тежки, при които са ранени 85 и са загинали 3 участника в движението. За същия период на 2019 година общият брой ПТП е 241, от които 184 леки, 56 тежки с 83 ранени и 4 загинали участника в движението. Най-честите причини за ПТП са нарушения, извършвани от водачите.

Теодора Щерева – експерт от РУО-Смолян каза, че дори и в условията на електронно обучение по време на пандемията, уроците по Пътна безопасност са се провеждали по план. За настоящата учебна година всички училища на територията на област Смолян разполагат с необходимите учебни материали за часовете по Пътна безопасност.

Своите доклади представиха също директорът на ОПУ-Смолян инж. Костадинка Миланова и директорът на РД ПБЗН-Смолян комисар Симеон Цървуланов.

Бяха направени разяснения относно сроковете за представяне на графици за планираните обходи и огледи във връзка с изпълнение на мярка 100 от Плана за действие за подобряване на безопасността на движението по пътищата за 2020 г. – предприемане на цялостни обходи и огледи на състоянието на общинската и уличната пътна мрежа, съвместно между общинските администрации и ОД МВР, преди настъпване на есенно-зимния сезон. Указан бе и срокът, в който Областната комисия по безопасност на движението по пътищата да представи в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ обобщен доклад на ниво област от извършените огледи.

Pin It on Pinterest