Региона

Областната администрация в Русе пусна обществена поръчказа близо половин милион лева за проекто-проучвателни работиза укрепване на брега на Дунав в района на Мартен

Областна администрация – Русе обяви обществена поръчка за малко над 491 хил. лв. без ДДС за извършване на проекто-проучвателни работи за защитата и укрепването на десния бряг на река Дунав в района на Мартен.

Предвижда се извършването на няколко вида проучвания /инженерно-геоложко, хидрогеоложко и хидроложко/ и изработване на инвестиционен проект. Те ще обхванат периметъра от км 481.8 до км 484 на десния бряг на река Дунав в района на гр. Мартен. Според областния управител Драгомир Драганов е крайно необходимо да се предприемат адекватни мерки и то в спешен порядък за спиране на процеса, който буквално подкопава участъци от територията на страната. „Аз и екипът ми правим всичко възможно в най-кратки срокове да намерим решение и да спрем процеса“, коментира областният управител. Оферти за участие в обществената поръчка могат да се подават чрез Централизираната автоматизирана информационна система за електронни обществени поръчки до 5 август включително. Финансовите средства са осигурени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството съгласно споразумение с Областната администрация. Срокът за изпълнение на проучвателните дейности е приблизително 1 година, а за проектирането 2 месеца. Едва след това ще се стартира нова обществена поръчка за предстоящите строително-ремонтни дейности. Възлагането на настоящата обществена поръчка ще даде решение за овладяване на ерозионните процеси, предпазване територията на българския бряг от последващо развитие на неблагоприятните процеси и защита на населеното място. Целта на проектирането е да се защити територията в посочения участък, като се проектират необходимите брегозащитни съоръжения.

Ерозионните процеси са развити на десния бряг на р. Дунав, от външната страна на ляв завой на реката. Те обхващат бреговата ивица от речен км. 481.8 до речен км 484.0, която под негативното влияние на развиващите се процеси постепенно се измества към урбанизираната територия на града. В участъка с развитите руслови процеси са изградени буни, на около 500 м. една от друга. При извършен оглед през миналата година е установено продължаващо развитие на ерозионните процеси и отнемане на допълнителни площи от заливната тераса на реката. За периода 11.02.2021 г. – 11.04.2023 г., е отнета ивица от брега с ширина до 5 м (между р.км 481.8 р.км 483) и до 15 м (между р.км 483 и р.км 484). Скоростта на процесите достига до 5м/годишно, което определя степента на развитие на ерозионните процеси като силна. Засегнатата брегова ивица в района на гр. Мартен попада в пети критичен участък Русе – Сланотрън (км 489-479), съгласно изследванията на речния бряг, проведени през 1998 г. На около 120 м преди р.км 484, в района на Индустриална зона „Тегра“, е изградена брегозащитна стена, която към момента е в добро състояние.

Ерозията в незащитените участъци от десния бряг на р. Дунав е непрекъснат процес, който отнема големи площи от територията на страната. Високата интензивност на ерозионните процеси ще продължи да отнема участъци от крайбрежната ивица и ще доведе до постепенно изместване на бреговите откоси на северозапад към урбанизираната територия на гр. Мартен. При високи водни стоежи на реката, водите достигат в непосредствена близост до жилищните сгради в западните покрайнини на града и създават опасност за населението.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest