Региона

Областна администрация – Русе участва в националната кампания за студентски стажове

Областна администрация – Русе и през тази година участва в националната кампания за студентски стажове в държавната администрация.

Според областния управител Данаил Ковачев предоставянето на възможности за кариерно развитие на младите хора трябва да е сред водещите национални приоритети, защото това е сред най-добрите начини те да бъдат стимулирани да се развиват в страната.

Обявените места в институцията са 7, като 6 от местата в сферата на социалните, стопанските и правните науки. Едно място е предвидено за обучаващи се в областта на техническите науки. Всички български студенти, които се обучават в български или в чуждестранни висши училища, както и чуждестранни студенти в българските университети, ще могат да кандидатстват по националната програма до 9 май. Продължителността на стажовете е от 5 до 20 работни дни, което позволява на студентите да осъществят повече стажове, без да нарушават своя учебен процес.

Избирайки стаж по програмата, студентите получават възможност да се запознаят с устройството и функциите на българската държавна администрация, да придобият практически опит и нови професионални умения, както и да прецизират личните си планове за кариерно развитие.

Всички позиции за стаж са качени на портала – https://jobs.government.bg/PJobs/.

Идеята е повече студенти да придобият професионален опит в административните структури на всички нива в цялата страна. По време на стажа студентите не получават възнаграждение и времето не се зачита за трудов и осигурителен стаж. Успешно преминалите ще получат сертификати.

Цялата процедура – публикуване на обявите, кандидатстване и подбор, класиране, потвърждаване и приемане на студентите – е изцяло онлайн, като по този начин се осигурява публичност и прозрачност на всеки етап.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest