Областна администрация – Русе ще продължи да подкрепя дейността на Сдружение „Център Динамика“

Областна администрация – Русе ще продължи да подкрепя дейността на Сдружение „Център Динамика“, това стана ясно от проведена среща между Борислав Българинов и управителя на организацията Деана Димова.

„Предоставянето на качествени социални услуги трябва да бъде водещ приоритет както за държавата, така и при неправителствените организации. Не може да си позволим проформа дейности, с които просто да отбиваме номера и да твърдим, че имаме развита социална политика. Такова поведение е извън рамките на нормата.“, каза Българинов. „Има хора, които наистина имат нужда от качествена помощ и е крайно време да получат адекватна такава.“, допълни още той и изрази надежда, че в лицето на Сдружение „Център Динамика“ вижда партньор, готов да работи активно за по-доброто социално включване на уязвимите групи в Русенско.

Сред ключовите приоритети през следващите месеци ще бъде провеждането на обучения за работата с деца, преживели травма. Основните теми, които ще бъдат засегнати по време на широк кръг от семинари, за чиято реализация ще съдейства и областният управител, са въздействието на неблагоприятните преживявания в детството върху децата, които са били жертви или свидетели на насилие в чисто психологичен аспект, както и правната страна на тези въпроси. Наблюденията показват, че хората, преживели някакъв вид насилие или малтретиране, особенно през ранните детски години, имат по-голяма склонност към физически и психически проблеми в зряла възраст, както и по-висока степен на преждевременна смърт. Проектът си поставя за цел подобряване на качеството на услугите, които получават хората, преживели насилие докато още са били деца, усъвършенстване уменията на експертите, които работят с тях, както и насърчаване на мултидисциплинарния и холистичен подход за коопериране и заздравяване на отношенията между компетентните регионални и местни власти и създаване на по-висока степен на чувствителност към темата от страна на общността.

Pin It on Pinterest