Областна администрация Русе предостави изборните книжа на всички общини от региона

Днес в Областна администрация Русе приключи раздаването на запечатаните кашони с предварителните избирателни списъци за изборите на 27-ми октомври 2019 г. за общински съветници и кметове на представители на осемте общински администрации от региона.

Вчера избирателните списъци пристигнаха в Областната управа от Главна дирекция „ГРАО“ София.

Всички дейности по приемане и предаване на съответната документация бяха осъществени под ръководството, координацията и контрола на главния секретар на Областна администрация Русе Симеон Иванов.

Според хронограмата за провеждане на изборите общинските администрации трябва да обявят тези списъци на видно място в района на съответната избирателна секция и да ги публикуват на интернет страниците си в срок до 16 септември.   

Pin It on Pinterest