Областна администрация Русе апелира за ограничаване на посещенията в институциите

Ръководството на Областна администрация Русе апелира за ограничаване на посещенията в институциите поради динамичната обстановка в страната, свързана със заболяването COVID-19.

Въпреки това гражданите могат да се информират по телефон (+359 82 812 223; +359 82 812 235), посредством факс (+359 82 820 092), както и чрез интернет страницата на Областната управа (www.ruse.bg) по всеки един въпрос, който ги касае и съответно е от компетентностите на областния управител.

Припомняме, че обслужването на граждани, ползващи предоставяните от Областна администрация Русе административни услуги, се извършва единствено и само в Информационния център на Областна администрация Русе, намиращ се на партера на сградата. Към момента заявяването на административни услуги е препоръчително да бъде отложено.

Заявените вече документи ще бъдат изпращани по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор на съответните лица.

Тази мярка е единствено с цел превенция навлизането на коронавирус на територията на област Русе и съответно неговото евентуално разпространение.

Pin It on Pinterest