Региона

Областна администрация премахна натрупани отпадъци в река Бели Лом

Областна администрация Разград на 07.06.2024 г. с помощта на тежка верижна техника, премахна натрупаниотпадъци, възпрепятстващи проводимостта на Бели Лом, след подаден сигнал в РИОСВ –  Русе за наличие на неприятна миризма на територията на гр. Разград.

Посоченият участък е извън урбанизираната територия на Разград, има изградени диги, стопанисвани от „Напоителни системи“ ЕАД клон Долен Дунав Русе.След проверка в края на месец май от експерти на ОА бе констатирано подприщване на река Бели Лом в резултат на паднало дърво на 30 метра от заустващия колектор на „Биовет“ АД. Това  е причина за задържане на клони, растителност, битови отпадъци и наноси водещи до намаляване нормалната проводимост на реката.  Установено е забентване от намиращи се в коритото на реката автомобилни губи и битови отпадъци.

​След извършеното почистване, проводимостта на реката в този участък бе възстановена.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest