Област Видин е в готовност за стартиране и успешно завършване на Преброяване 2021

Областната преброителна комисия отправя призив за включване на повече жители от област Видин в електронното преброяване

Днес, под председателството на заместник областния управител Шишман Чаушев, се проведе заседание на Областната преброителна комисия. То бе свикано във връзка със стартиралото на 07.09.2021 г. Осемнадесето преброяване на населението и жилищния фонд в Република България. Участие взеха представители на: отдел „Статистически изследвания“ – Видин, Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване“ – Видин, Областна дирекция на МВР-Видин, Служба по геодезия, картография и кадастър – Видин, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Видин, Община Видин. 

Заместник областният управител Шишман Чаушев откри заседанието и информира, че от името на областния управител Огнян Асенов са изпратени писма до кметовете на общините и е публикуван апел за включване на жителите в електронното преброяване. Г-н Чаушев акцентира на това, че комисията има за цел да подсигури безпроблемното протичане на Преброяване 2021 в областта.

„Както знаете, от 7 септември започна преброяването, като част от възникналите вчерашния ден технически проблеми в системата вече са отстранени, а по други все още се работи. Наша задача е да организираме и следим обхода с хартиени формуляри, който ще се проведе в периода 18 септември – 3 октомври“, каза секретарят на комисията Цветан Цветков. Той информира, че област Видин е разделена на 181 контролни райони, които включват 594 преброителни участъци. Ангажирани са 356 преброители и 92 контрольори, които са преминали обучения в съответната община. В момента тече процедура по подписване на договори и раздаване на преброителни материали. „Припомням, че участието в преброяването е задължително, като при отказ ще бъде наложена глоба. Обхода ще се осъществява при спазване на всички противоепидемични мерки“, допълни г-н Цветков и обобщи, че област Видин е в готовност за стартиране и успешно завършване на Преброяване 2021.

    В случай на възникване на извънредна ситуация Областната преброителна комисия ще заседава отново.

Pin It on Pinterest