Област Стара Загора е с 4.3% безработица

С това тя нарежда на 6-о място след София–град, Габрово и Варна, Габрово, Бургас и Добрич

Общо за страната регистрираните безработни са 5.2% от икономически активното население. При 147 697 активни лица в областта регистрираните безработни са 6304. Спрямо предходния месец има спад с 0.3%, а спрямо юни 2020 г. равнището пада с 3.1% (от 7.4% през юни 2020 г. на 4.3% през юни 2021 г.)

Най-висока е безработицата в община Николаево – 33.8%, следвана от Братя Даскалови – 27.1%. Най-ниска е в областния център Стара Загора – 2.7%, следва община Казанлък с 3.3%. Под средното за страната е нивото още в общините Гълъбово – 3.5%, Павел баня – 3.6%, Раднево – 4.9%. Сред регистрираните на борсата преобладават жените – 3584(56.9%), мъжете са 2720 (43,1%). Броят на жените намалява спрямо предходния месец с 289, а при мъжете намалението е със 152. През юни 2021 г. регистрираните младежи до 29 г. общо са 804, като делът им е 12.8% от всички безработни лица. Безработните младежи намаляват с 66 спрямо предходния месец. С най-голям дял е възрастовата група над 50 години – 2256 човека, 35.8%. от тях 771 (12.2%) са от 50 до 54 години, а 1485 (23.5%) са над 55 години.

Сред регистрираните най-много са тези с основно и по-ниско образование са 45.9%, със средно и средно професионално образование са 40.2%, висшистите са 13.9%. Повече от половината – 56.1% са без специалност и професия.

Новорегистрираните безработни лица през месеца са 982. Според класификацията по икономически дейности най-много са от сектор „Услуги” – 39% (383), от сектор „Индустрия” са 28%, а от Аграрния сектор – 3.5%.

Pin It on Pinterest