Региона

НСОРБ организира пореден конкурс за младежи от цялата страна

За втора поредна година Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ ще проведе конкурс за младежи от цялата страна.

Инициативата е по повод 12 октомври – Деня на българската община и местното самоуправление.

Тази година конкурсът ще бъде под мотото „Аз за моята община: зелени идеи – чисти общини“.

В контекста на предстоящите ключови задачи в работата на общините, екипът на НСОРБ предвижда през 2024 г. темата на конкурса да бъде обвързана с предстоящото въвеждане на нов модел за определяне на таксата за битови отпадъци. В нея ще бъде включена и промяна в обществените навици по отношение на генерирането и събирането на смет. 

Целта на конкурса е да насърчи активното включване в обществения живот на местно ниво на младите хора, да ги стимулира да участват с креативни идеи в развитието на своите населени места. Да ги запознае с предизвикателствата и трудностите за местната власт.

Мотото на тазгодишното издание е „Аз за моята община: зелени идеи – чисти общини“. Участниците в конкурса трябва да обмислят и предложат кампания сред жителите на общината за насърчаване на разделното събиране на отпадъци, намаляване разхищението на храни и повторната употреба на дрехи, мебели и домакинско оборудване и др.

За провеждането на конкурса е разработен регламент, който предвижда право на участие на младежи на възраст до 29 г. включително /съгласно §1, т.1 от Закона за младежта/, които са ученици, студенти или работещи.

Проектни предложения могат да бъдат подавани до 15 август 2024 г. Участието в конкурса е доброволно. То може да бъде индивидуално или в екип.

Участниците в конкурса следва да изпратят изложение на своята проектна идея /с текст, видео, презентация или др./ в съответствие с условията на конкурса, в електронен формат по електронна поща на НСОРБ, на адрес: konkurs@namrb.org

Предложенията за участие в конкурса се подават на български език.

Срокът за оценка на получените предложения е до 30 септември.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest