НПСС с позиция против решението за спиране на топлата вода в Студентски град за 60 дни

ДО
КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД, Г-Н АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ
ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Г-ЖА ДИАНА КОВАЧЕВА
АСОЦИАЦИЯ НА ТОПЛОФИКАЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ, Г-Н КРЕМЕН ГЕОРГИЕВ
КМЕТА НА РАЙОН „СТУДЕНТСКИ”, Г-Н ПЕТКО ГОРАНОВ
РЕКТОРИТЕ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В ГР.СОФИЯ
СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ В ГР. СОФИЯ

ОТНОСНО: Решение на „Топлофикация София” ЕАД за прекъсване доставянето на топлинна енергия в кварталите „Студентски град”, „Малинова долина”, „Дървеница” и „Витоша” за период от 60 календарни дни

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ФАНДЪКОВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЛЕКСАНДРОВ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОВАЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРАНОВ,

УВАЖАЕМИ РЕКТОРИ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Обръщаме се към Вас в качеството си на единствения законоустановен орган в страната за защита правата и интересите на студентите, докторантите, курсантите и специализантите. Повод за настоящото писмо е взетото решение от страна на „Топлофикация София” ЕАД за цялостно спиране на топлоподаването в кв. „Студентски град”, кв. „Витоша”, кв. „Малинова долина” и кв „Дървеница” за периода от 15.06.2020 г. до 15.08.2020 г. поради извършване на реконструкции.

С настоящото писмо ние, студентските представители на висшите училища в България, бихме искали да изразим категоричното си несъгласие с така взетото решение, което ще лиши хиляди живущи студенти, докторанти, курсанти и специализанти от възможността да имат достъп до топлинна енергия за период от 60 календарни дни. Запознати сме, че профилактики биват извършвани ежегодно, но срокът, в който живущите нямат достъп до топлоенергия, никога не е бил по-дълъг от 14 календарни дни. Безпрецедентната ситуация ще постави хиляди учащи (между които и семейства с деца) не просто в неприемливи условия за живот, но и би представлявала риск за тяхното здраве в условията на епидемична обстановка.

Въпреки, че формалният край на извънредното положение в Република България ще настъпи на 14.юни, опасността от зараза с коронавирус няма изцяло да премине, а поддържането на висока лична хигиена и редовното миене на ръце е един от основните фактори за предотвратяване на неговото разпространяване.

Нещо повече – обявеното начало за извършване на цялостна реконструкция съвпада с началото на изпитната сесия за хиляди студенти. В този период те прекарват по-голямата част от времето си в своите общежития, тъй като следва да се подготвят за успешно явяване на своите семестриални изпити. Докато домакинствата в кв. „Витоша”, кв. „Малинова долина” и кв. „Дървеница” биха могли да разчитат на други източници на топлоенергия (напр. електрически бойлери), то живущите в общежитията в кв.”Студентски град” ще бъдат изцяло лишени от нея за целия двумесечен период, тъй като не разполагат с такива.

Ето защо въпреки че съзнаваме необходимостта от извършването на реконструкция в амортизираните участъци, ние твърдо се обявяваме в подкрепа на нашите колеги студенти, курсанти, докторанти и специализанти, и сме напълно солидарни с нарастващото недоволство от тяхна страна. Към момента учащите вече са инициирали подписка срещу решението за прекъсване на доставката на топлинна енергия в кв.”Студентски град”, но също така изказват и своята готовност да излязат на протест в случай, че исканията им не бъдат удовлетворени.

Поради тази причина настояваме за незабавна отмяна на взетото решение и разчитаме, че хиляди учащи няма да бъдат лишени от нормални условия за живот в посочения период от време. Очакваме рехабилитацията да бъде отложена във времето и да бъдат предприети всички необходими мерки за предотвратяване на аварии. Също така се надяваме в бъдеще, преди вземането на подобни решения, да се търси по-широк диалог с хилядите живущи в кв.”Студентски град”, които разчитат единствено на „Топлофикация София” ЕАД за подаване на топлинна енергия.

Екипът на Националното представителство на студентските съвети остава насреща в случай на възникнали въпроси и изказва готовност да съдейства за намирането на най-подходящото решение в така създалата се ситуация.

Pin It on Pinterest