Региона

Ново издание на библиотеката в Силистра „Силистра в снимки от миналото”

През април 2023 г. г-жа Евгения Владимирова дари на Регионална библиотека „Партений Павлович” лична колекция с над 150 стари пощенски картички, свързани с историята на Силистренския край.

В настоящия албум е представена подбрана извадка на най-старите от тях – 54 на брой. Те обхващат периода от 1911 г. до средата на XX в. Снимките визуализират град Силистра в миналото – включват фотографии на площада, централните улици, емблематични обществени сгради, силистренското пристанище и др. Картичките са номерирани и подредени хронологично. За година за издаване е възприета тази от пощенския печат или от текста на гърба на пощенската картичка. Местата, които отразяват снимките, са описани с кратки справочни текстове в съдържанието.

Съставител на изданието е Мануела Енчева, корицата е дело на Мартина Герова, графичният дизайн е на Васил Тончев, а великолепният печат е дело на „Ковачев Прес” ООД.

Албумът се издава по проект „Библиотечното краезнание – историческа памет на родния край“, сключен между Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра и Министерството на културата с Договор №РД 11-06-245/21.08.2023.

Потребителите на библиотеката могат да се запознаят с албума в отделите на Библиотеката и във Филиал-2.

На сайта на Регионална библиотека Силистра www.libsilistra.bg е публикуван онлайн албум.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest