Нови директори на ОП“Бизнес зона Перистър“ и на РБ“Проф. Боян Пенев“ от днес

Нови директори имат от днес, 6 април, Общинско
предприятие „Бизнес зона Перистър“ и Регионална
библиотека „Проф. Боян Пенев“.
Новият ръководител на ОП“Бизнес зона Перистър“ Огнян
Хинов обсъди първите си задачи на поста с ресорния
заместник-кмет на Община Разград Мирослав Грънчаров.
Хинов е магистър по електроснабдяване и
електрообзавеждане, завършил е Русенски университет
„Ангел Кънчев“, както и „Организация и управление на
бизнеса“ в Стопанска академия „Д.Ценов“-Свищов с
придобита квалификация „Мениджмънт“. В началото на
трудовата си кариера е работил по една година в МУЦПО-
Разград и Комбинат за антибиотици-Разград, след това
общо 27 години във „Водоснабдяване-Дунав“, от които 6
години като управител на търговското дружество. През
последните 9 години е работил в „Аквастар-Сис“ООД.
Новият директор на РБ“Проф. Боян Пенев“ Димитър
Петров е завършил „Начална педагогика“ във ВТУ“Св.св.
Кирил и Методий“, „Политически умения“ в НБУ-София,
магистър е по специалността „Библиотечно-
информационни науки и културна политика“ от
Философския факултет на СУ“Св. Климент Охридски“.
Димитър Петров е работил в: Драматичен театър-Разград,
Общинска администрация Завет, в строителството в

Русия, Интернат за социално слаби деца „Кирил и
Методий“-с.Балкански, 6 години е директор на
НУ“Никола Златаров“-с. Градина, а 4 години – на
ОУ“Иван Вазов“-с. Гецово, от 2009 г. работи в РБ“Проф.
Боян Пенев“ като PR и библиотекар.
И двамата нови директори са назначени до провеждане на
конкурси.

Pin It on Pinterest