Региона

Нови банкови сметки на Община град Добрич

НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ

НА ОБЩИНА ГР. ДОБРИЧ

В   ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД,

СЧИТАНО ОТ 01.04.2024 г.

БЮДЖЕТНА  СМЕТКА:

BIC: IABGBGSF

IBAN: BG19IABG749431027883 01

     СМЕТКА„ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ“

BIC: IABGBGSF

IBAN: BG12IABG74958400875901

      Параграфи: 444100, 444200, 445600, 445500, 7000, 445900, 446500 и други.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest