Нови 11 ловци в ЛРД „Хан Омуртаг“-Омуртаг

На организираните през тази година курсове се явиха 16 мераклии, но част от тях не можаха да покрият изискванията и не се сдобиха с желания ловен билет.

През миналата година до изпит са стигнали 22, като 15 от тях са се справили с теоретичната и практическата част.

Девет са новите ловци в Ловно-рибарско дружество „Сокол 2001“-Антоново, като записаните за курса са били 18, но половината са отпаднали. През 2019 година желаещите да ловуват са били 23, а издържалите всички изпити – 17, сред които и една дама.

Кандидатите за ловци се препъват най-вече на теста, като по-голямата част от явилите се тази година са били скъсани в предишни години, но сега са наблегнали на теоретичната част и са успели да покрият изискванията, смятат изпитващите.

Според директорът на ДГС-Омуртаг инж. Красимир Николов съвместната работа на горските и ловците в района е пример, от който могат да се поучат много хора. Служителите на стопанството и авджиите охраняват заедно ловните територии, подхранват дивеча и регулират броя на хищниците. Случаите на бракониерски прояви в района са рядкост, а за последните няколко години ловните специалисти отчитат, че се е увеличил и броя на животните, като все по-често се срещат и трофейни екземпляри, с които териториалното поделение се гордее.

1200 са ловците на територията на Омуртаг и Антоново, като девет са жените с ловен билет.

Pin It on Pinterest