Нова улица дава достъп до последните свободни парцели в Индустриален и логистичен парк – Бургас

Индустриален и логистичен парк – Бургас изгради поредна нова улица на своя територия (виждате я отляво на първата снимка).

Това е локално платно, осигуряващо пряк достъп до обособените квартали 41 и 46 в Промишлена зона „Север“. Новата пътна отсечка е успоредна на ул. „Крайезерна“, а общата й дължина е около 600 метра.

Улицата носи името „Бургаско езеро“, като това се превръща вече в традиция, тъй като всички нови улици в парка носят имена на езера. Тя дава възможност за усвояване на последните свободни парцели, разположени във вътрешността на територията.

Заедно с изграждането на улицата тече благоустрояване и озеленяване на околните площи, изграждане на „лед“ осветление и съпътстваща подземна инфраструктура – електропреносни мрежи, пълна ВиК комуникация, природен газ и трасета за оптичен интернет.

Чрез първокласна инфраструктура Индустриален и логистичен парк – Бургас обезпечава с всичко необходимо своите настоящи и бъдещи инвеститори. 

Pin It on Pinterest