Нова структура на общинската администрация утвърди ОбС – Видин

С нея се създава дирекция, подчинена на секретаря на Общината, обособява се и нов отдел – „Правно-нормативно обслужване и управление на собствеността“.

„Целта е подобряване ефективността и контрола върху управлението, стопанисването и разпореждането с общинската собственост“, подчерта секретарят на Общината Валери Димитров.

На днешното си редовно заседание Общинският съвет одобри и Годишната програма за развитието на туризма на територията на общината за 2021 г. „В програмата има фестивали – както традиционни, така и нови. Но това е само частта туризъм. Миналата година, след като епидемичната обстановка позволи, нямаше свободен уикенд, в който Община Видин да не беше подготвила събитие. Така ще е и тази година“, увери в изказването си заместник-кметът по хуманитарни дейности и социална политика Борислава Борисова. В тази връзка тя припомни, че редица инициативи се предвиждат в културния и в спортния календар на Общината. „Общинското ръководство пое ангажимент и почисти крепостните стени. Подготвихме предложение до Общинския съвет и внасяме през областния управител към Министерството на културата искане да ни ги дадат на разпореждане – освен тях и редица други исторически обекти, защото Видин има история и там е силата на нашия град“, припомни заместник-кметът, като подчерта усилията, които Общината полага, за да изглежда градът ни чист и приветлив за всички туристи.

Общинският съвет одобри също така въвеждането на задължително предучилищно образование на 4-годишните деца на територията на Община Видин от учебната 2021-2022 г. По време на дискусията Борислава Борисова отбеляза, че общинската администрация е изготвила това предложение след направено проучване сред родителите на деца, които сега са на 3-годишна възраст и получено във висок процент одобрение от тяхна страна, каквито са и изискванията на Министерството на образованието и науката.

Местната институция постига успехи при изпълнение на мерките, заложените в „Програмата за намаляване на нивата на фини прахови частици (ФПЧ20) и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на община Видин“. Това стана ясно при обсъждането на Отчета за изпълнение на мерките през 2020 година, който общинските съветници приеха. „Преди дни получихме писмо от Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите – Монтана, в което поздравяват Общината, че изпълняваме успешно мерките в Програмата и имаме доста добри резултати“, заяви началникът на отдел „Екология“ Светла Ангелова. Във връзка с конкретните мерки тя припомни, че със заповед на кмета на Общината е утвърден график за метене и миене на уличната мрежа. „Миналата година от март месец, в условията на епидемична обстановка, интензивно миехме улици. Тази година отново ще извършим такова, като ще стартираме от началото на следващия месец. Извършва се машинно метене с оросяване на пътното платно, след което се преминава към миенето на улиците“, обясни Ангелова.

На днешното заседание на Общинския съвет бе приета и нова Наредба на Община Видин за условията и реда за разпореждане, управление и ползване на спортни обекти и съоръжения – общинска собственост. С нея общинската нормативна база се привежда в съответствие с действащия в момента Закон за физическото възпитание и спорта. Тя има за цел създаване на условия за по-ефективно използване и обновяване на съществуващите спортни бази, като се създава и възможност за публично-частно партньорство.

Общинските съветници гласуваха също така пет двойки да бъдат подкрепени по реда на Правилника на Общината за финансово подпомагане на изследвания и процедури на лица с репродуктивни проблеми.

Pin It on Pinterest