Нова придобивка за децата на град Дунавци

Най-голямото населено място на територията на Общината след град Видин, се сдоби с детска площадка, която е изградена по проект „Зона за отдих и игра в гр. Дунавци“.

Той е на стойност около 10 000 лв. и е финансиран от ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда), по Национална кампания „Чиста околна среда – 2020 г.“, на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

Новата придобивка бе открита от кмета на град Дунавци Димо Скорчев. Гости на събитието бяха кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков, народният представител Владимир Тошев, председателят на Общинския съвет Генади Велков. Всички те изразиха задоволството си от факта, че в Общината се случват хубави неща, полезни за хората и те са в резултат от разбирателството между институциите. Скорчев също подчерта доброто взаимодействие с общинската и държавната власт. Той благодари на гостите за активното им съдействие, както и на всички свои съграждани. Д-р Ценков отбеляза, че подобряването на условията за живот в населените места е сред основните усилия на местната власт, съвместно с централната. Той допълни, че се работи и по въпроса за изграждането на т.н. „воден цикъл“ в Дунавци, като в момента вървят проучвателни дейности. Кметът сподели, че е започнала поредица от срещи на общинското ръководство с жителите на всички населени места в Общината, за да се види на място какви са проблемите. Д-р Цветан Ценков благодари на експертите от Общината, ангажирани с подготовката и осъществяването на проекта за детската площадка в Дунавци.

Директорът на ОУ „Христо Ботев“ в града Елка Качкова връчи благодарствени писма на гостите за подкрепата, за вниманието и грижата към най-ценното за бъдещето – децата на България.

След официалната част Димо Скорчев покани присъстващите да се почерпят за новата придобивка, а малчуганите започнаха веднага игри на площадката.

Проектът цели създаването на естествена среда за отдих и почивка, което ще допринесе за подобряване здравословното състояние и физическата дееспособност на децата чрез удължаване престоя им на открито, както и повишаване на екологичното самосъзнание на хората. Зоната за отдих и забавление, отговаряща на всички европейски стандарти, е изградена с помощта на гражданите, които полагат доброволен труд по време на изпълнение на проекта.

Pin It on Pinterest