Нова помпена станция на село Дивотино

Приключиха строително – монтажните работи по новата помпена станция на село Дивотино.

Сградата бе построена по проект за изместване на помпена станция и реконструкция на 1200 метра водопровод в най-проблемния участък в селото. Оборудването за съоръжението вече е доставено и ще бъде монтирано, след като се довърши работата по електрозахранването на станцията. След монтажа на новите помпи ще започнат проби за пускането им в действие. Обектът бе изпълнен с целеви средства от МРРБ в размер на 350 000 лв.

Pin It on Pinterest