Региона

Нов воден проект продължава модернизацията на ВиК системата в Габрово

Нов воден проект за Габрово и Севлиево предвижда обновяване на ВиК мрежи и съоръжения в двете общини.

За територия на Габрово проектът на ВиК – Габрово включва:

  • Реконструкция на участък от  довеждащ водопровод от язовир „Христо Смирненски“ до ПСПВ „Киселчова могила“;
  • Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на бул. „Дерожински“, бул. „Столетов“, ул. „Черни връх“, ул. „Мазалат“, ул. „Рачев кладенец“, ул. „Индустриална“, ул. „Ген. Николов“, ул. „Мир“, ул. „Тотю Иванов“, висока зона на кв. Йонковото, ул. „Боровска“, района на габровската многопрофилна болница;
  • Изграждане на нова помпена станция, напорен резервоар и захранващ водопровод, от вътрешна водопроводна мрежа на гр. Габрово, за кварталите Недевци, Лисец, Смирненски, Дядо Дянко и Радецки;
  • Рехабилитация и доизграждане на части от канализационната мрежа на улиците „Неофит Рилски“, „Радион Умников“, „Александър Стамболийски“, „Брянска“, „Баждар“, „Хаджи Димитър“, „Омуртаг“, „Емануил Манолов“, „Свищовска“, „Найден Геров“, „Охрид“, „Боженци“, „Катюша“, „Вишеград“ и „Дрен“; 
  • Изграждане на инсталация за соларно изсушаване на утайките на Пречиствателна станция да отпадни води – Габрово.
  • За по-добро управление на ВиК системата е заложено надграждане на SCADA – системата и изграждане на Географска информационна система /GIS/.

Новият воден проект за Габрово и Севлиево, със заглавие „Реконструкция и модернизация на ВиК мрежи и съоръжения в област Габрово”, е изготвен на база на регионалното прединвестиционно проучване и трябва да получи подкрепа от Оперативна програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. Той обхваща двете общини, тъй като тази европейска програма включва агломерациите с над 10 000 жители, уточняват от ВиК – Габрово.

Реализацията на проекта ще доведе до постигане на съответствие с европейските изисквания за пречистването на градските отпадъчни води, осигуряване на чиста и безопасна питейна вода за населението, намаляване на водните загуби и цялостно подобряване на предоставяните от “ВиК“ ООД – Габрово услуги, добавят от дружеството.

Прогнозната обща стойност на проекта е до 64 096 194 лева без ДДС. Очакваната безвъзмездна помощ от програма „Околна среда“ е 56 987926 лева, а собственото участие на ВиК ООД – Габрово е до 7 108 268 лева.

Планираните инвестиции на територията на Габрово са за над 23 милиона лева.

Предвидено е проектът да се изпълнява за времето от началото 2025 г. година до края на 2028 г.

Припомняме, че в рамките на проекта Воден цикъл на Габрово, в периода 2012 – 2015 г., бяха изградени 120 км ВиК мрежи в града и ремонтирани 5 помпени станции, а двете пречиствателни станции – за питейни и отпадъчни води бяха напълно реконструирани.

Снимка: Архив Община Габрово

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest