Нов проект на Община Силистра получи одобрение за финансиране

Проектът „Мисията продължава“ е разработен от екипа на отдел „Образование и младежки дейности“ и ще бъде финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Проектът развива и разширява дейностите и резултатите, постигнати по други проекти, програми и мерки, финансирани от националния бюджет, фондовете на ЕС и други източници. Планираните дейности са насочени към предотвратяване на социалното изключване сред децата и учениците от етническите малцинства чрез инвестиции в детското развитие и социализация. Проектът включва дейности в интеграционна мултикултурна среда – създаване на творческата среда, в която участниците развиват лични качества и повишават самочувствието си; съвместни дейности като фестивал на приказките, посещение на куклени постановки, отбелязване на значими народни празници; детски празник „Весело лято“; квалификация на педагогическите специалисти чрез обмяна на опит за работа с родители в мултикултурна среда. Очаква се 35 деца от подготвителната група на Детска градина „Радост“, с. Йорданово и 114 ученици от 1-5 клас на Обединено училище „Св. Климент Охридски“, с. Професор Иширково, ОУ „Св.св.Кирил и Методий“, с. Брадвари и ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра, 20 учители и повече от 50 родители да вземат участие в проекта. Акцентът се поставя върху съвместната работа на деца и ученици от различни етнически групи и създаване на възможност за включването им, съобразно интересите и индивидуалните заложби.Проектът ще се реализира в рамките на 9 месеца и е на стойност 19 780 лв. В следващите няколко дни се очаква да бъде подписан договор между Община Силистра и Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и да започне организацията на планираните дейности.

Pin It on Pinterest