Нов облик на бул. “Народни будители“ в Аспарухово

Обновеният бул. „Народни будители“ в кв. „Аспарухово“ – в участъка от ул. „Мара Тасева“ до ул. „Нарва“ и от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Мара Тасева“ бе символично открит днес.

Обектът се реализира с европейски средства, осигурени по проект „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“. В рамките на проекта бе извършена подмяна на цялата ВиК -мрежа, осигурена е достъпна среда за хората със специални потребности, изградена е велоалея по цялото трасе. Има нови джобове за спирките на градския транспорт, а тротоарите са проектирани така, че се осигурява възможност за повърхностно отвеждане на дъждовните води. По бул. „Народни будители“ е монтирано улично осветление с интелигентни светодиодни осветители от последно поколение и са изградени два нови подлеза, осигурени с асансьори, които да улесняват придвижването на хора с увреждания и майки с колички, обясни ръководителят на проекта Христина Костадинова. На събитието присъстваха представители на фирмата-изпълнител и районният кмет Ивайло Маринов.

Pin It on Pinterest