Нов младши следовател встъпи в длъжност в Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура – Хасково

В Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Хасково встъпи в длъжност „младши следовател“ – Димитър Димитров. В присъствието на Иван Стоянов, окръжен прокурор на гр. Хасково, и на колегите си, той положи тържествена клетва и подписа клетвения лист, съгласно разпоредбите на чл. 156 и чл. 157 от Закона за съдебната власт. Младши следовател Димитров бе назначен от Прокурорската колегия на ВСС, на основание чл. 258а, ал. 3 от Закона за съдебната власт, по обявен конкурс и след преминат успешен деветмесечен курс на обучение в Националния институт на правосъдието, гр.София.

Димитър Димитров е завършил висшето си образование по специалността „Право“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ през 2017 г. Той е работил като държавен служител в ДАНС и МВР.  Колегите му пожелаха успешна реализация в професията на следовател.

Pin It on Pinterest