Региона

НКЖИ третира тревните площи около линиите

ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“, железопътна секция Пловдив, чрез общинска администрация, уведомяват собствениците на пчелини в Пловдив и всички заинтересовани лица за провеждано третиране срещу плевели с продукт за растителна защита.

Дейностите се изпълняват надлъжно по железопътната линия в междугарията:

–         16.04.2024 г.  – Пловдив-Пловдив разпределителна, път 3;

–         22.04.2024 г. – Филипово – Скутаре;

–         от 26.04.2024 до 30.04.2024 г. – Пловдив – Панагюрище;

Провежда се наземно третиране по железопътната линия на разстояние шест метра от главна релса от двете страни. Пръскането ще се преустановява шест метра преди и след водни басейни, реки, водоеми, водоизточници и вододайни зони.

Използва се препарат НАСА ТАФ, с активно вещество глифозат. Карантинният срок е 30 дни.

Настоящото съобщение се изготвя във връзка с ангажиментите на Кмета на общината по реда на „Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности“.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest