Нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци в Силистра

Служителите на отдел „Инспекторат“ към Община Силистра, съвместно със служители на РПУ- Силистра са констатирали изхвърляне на строителни отпадъци на нерегламентирани места в града. Извършителите на деянията ще бъдат установени и ще им бъдат наложени санкции /глоби/, съгласно „Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, и поддържане и опазване на чистотата на територията на Община Силистра“.
Напомняме, че в летния сезон този вид замърсяване зачестява. Отправяме апел към всички за опазване на чистотата и проява на екосъзнание.

Pin It on Pinterest